Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/535

Denne siden er ikke korrekturlest


522 NoB1)1.AN1)s AMT. 14 kg. græsfrø. l ar brugt til gulerødder, l0 ar til turnips og 3.36 ar til kaalrabi; 4 ar have anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 33 kjør, l okse, 2 ungfæ, 4 kalve, 17 faar og 15 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Vatnet, gaards-nr. 32, Brugs-nr. 2, af skyld 3.10 mark. gaard- navnet skrives almindelig Vatne, brugsnavnet er Vasvatne, gam- melt navn Vatn, vand. Gaarden ligger ved et lidet vand, som nu efter gaarden kaldes Vasvatn, hvilket navn atter er gaaet over paa brugsnavnet Vasvatne. Bratland, gaards-nr. 33, brugs-nr. 1, af skyld 5.09 mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 8 hl. poteter. 3 ar have og 8 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 12 kjør, l okse, 2 ungfæ, 5 faar, 2 svin og 5 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Alderen. Navnet tilhører ogsaa den af høie fjelde opfyldte ø, paa hvilken gaarden ligger, og maa egentlig være ønavn. Aldr- kunde være en allerede i oldnorsk opstaaet forkortning af Aldr, der maaske kunde være dannet af áll, dyb rende i vand, ved den samme afledningsendelse som i ønavnet Bataldr. Gaards-nr. 36,brugs-nr. 1, af skyld 5.09 mark, har 1 husmandsplads. Udsæd i 1900: 1 hl. byg, l hl. havre og 1O hl. poteter. 2 ar have, deraf l ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 9 kjør, 1 okse, 2 ungfæ, 1 kalv, 11 faar og 3 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Alderen er poststation og dampskibsanløbssted. Kvinen, gammelt navn Hvin, uden tvivl egentlig navn paa den aa, som kommer fra Kvinvatn og nær gaarden falder ud i den bugt, som ogsaa kaldes Kvina. Elvenavnet, som ogsaa er bevaret i Kvina, hovede1ven gjennem Kvinesdal, hører til hvina, hvine, suse. Aaen har temmelig stærkt fald. Gaards-nr. 43, af skyld 4.76 mark, har 6 husmandspladse med arbeidspligt og 3 andre husmandspladse. Gaardbrugerens udsædi l9O0 var: 2 hl. byg, 1 hl. havre og 12 hl. poteter. 5 ar have, deraf 2 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 7 kjør, 1 kalv, 6 faar og 8 høns. Der var I arbeidskjærre. Konsvik, nedre. Det gamle navn Konung.s“vik maa betegne, at gaarden engang har været kongens eiendom. Gaards-nr. 44, af skyld 5.63 mark, har 6 husmandspladse. Gaardbruge1-ens udsæd i 19OO var: 3 hl. byg, l hl. havre og 9 hl. poteter. 3O ar brugt til tumips; 2 ar have, deraf l ar anvendt til kjøkkenha-vevækster. Husdyrhold: 2 heste, 10 kjør, I okse, I kalv, 8 faar, 2 svin og 1O høns. Konsvik, øvre, gaards-nr. 45, brugs-nr. 1, af skyld 3.61 mark. Kan-svik, øvre, gaards-nr. 45, brugs-nr. 2, af skyld 3.78 mark, har l husmandsplads. To)mes, gaards-nr. 47, brugs-nr. 1, af skyld 3.46 mark, har