Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/538

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ HERRED. 525 som nu efter gaarden kaldes Vasvatn, hvilket navn atter er gaaet over paa gaarden som daglignavn. Bratland, gammelt land Brattaland. Olvikvatn ligger ved et vand, som gjennem en kort aa har afløb til fjordarmen Olviken, efter hvilken vandet har navn. 1ste led er maaske urð, ur. Hjart. Navnet er vistnok enestaaende. Den eneste tænke- lige forklaring synes at være, at det er ordet hjarta, hjerte, her brugt som stedsnavn. Navnet maa isaafald sigte til nogen eien- dommelighed ved landskabets form. Det synes ogsaa“, som om gaardens nærmeste omgivelser kunde give en rime1ig grund til en saadan sammenligning Aspnes. 1ste led er trænavnet ǫ-S]), asp. Ørnes. De ældre skriftformer taler nærmest for at aflede navnet af ǫrn, ørn. Da neset er lavt, og der synes at være grundt udenfor, kunde man ogsaa formode, at 1ste led er øyrr, øre, grusbanke. Okst-ind ligger under fjeldet Okstinden og har navn efter dette. Fingammen, af gamme, jordhytte, finnegamme. Thomas Angells stiftelser har i Lurø eiet 5 brugsnummere af gaarden Haukland, af skyld 15.8O mark. Deraf var i 1907 solgt 3 brugsnummere, af skyld 8.49 mark, og usolgt 7.31 mark. Old fund: i Ældre jernalder . 2 Yngre jernalder . . . 14 Sum 16 D Fra ældre jernalder er i Lurø herred fund ved Indre Kvarø. Her blev ved jordarbeide fundet et haandtag og sidebeslag af et sværd. Paa Lure gaard er fundet en betalingsring af guld, hvori hænger en lignende mindre ring. Fra yngre jernalder er i Lurø herred de almindelige fund fra vaabengrave. Saaledes skal nævnes fund fra Hestmandø, hvor der i en sandbanke ved et ubrændt lig er fundet et enegget sværd, en paalstav, et ljaablad med afbrudt spids, en spydspids og en kileformet øks. Ved Indre Kvarø eri en rund haug med stenlag inde ifun- det oldsager 5 fod under toppen ved et stort benrad: et tve- egget sværd med trekantet knap, en sks, en kniv, stykker af en skjoldbule, et par klinknagler og træ- og jernstykker. Ved Tonnes er en trekantet bautasten, 1.30 m. høi, de to