Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/540

Denne siden er ikke korrekturlest


‘rH.1ENEN Hr-:RR11;n. 527 Træn en hen-red. Ti-ænen her-red (17.36 km.9, i 1891 442 indbyggere, i 19OO 547 indbyggere) ud ør Ti-ænen Sogn og Lurø præsteøeld. Herredet udgjør en del af Lurø lensmandsdistrikt og thinglag. Trænen kaldes þriðna i Snorre Edda. þriðna eller maaske rettere þriðn betegner sandsynlig en enkelt af øerne, medens flertalsformen, som forekommer hos Aslak Bolt, formodentlig sig- tede til den hele øgruppe. Nu bruges navnet kun om hele gruppen. Første led staar maaske i forbindelse med talordet þrir. Isaafald maa navnet sigte til de 3 mest fremtrædende tinder paa en af hovedøerne, hvoraf den nordligste er den be- kjendte Trænstaven, og som er synlige paa lang afstand. Trænen ki rke ligger paa Husøens østside under 660 3O‘ 5“ nordlig bredde og lo 22‘ 51‘‘ længde øst for Kristiania meridian. Herredets største længde fra nord til syd er ca. 29 km., og største bredde fra øst til vest er 22 km. Herredet omgives af havet og har i øst Lurø herred. Af Trænen herreds samlede areal, 17.4 km.’, er alt øer. Trænen bestaar af 418 større og mindre øer og holmer. Øer i Trænen er: x111.ɔ Buøen . . . O.7 Dørvær . . 0.2 Tomøen . . 0.2 Skarvøen . . . O.4 Ørkja . . O.4 Selvær . . O.4 Varøen. . . 0.2 Skarvøen . . . O.2 Valløen . . O.4 Surnøen . . 0.2 Hiøen . . 0.1 Kjeløen . . O.3 W Husøen . . 1.5 Sanna . . 3.0 - Laukøen . . 0.1 Bokøen . . 0.2.