Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/543

Denne siden er ikke korrekturlest


530 NORDLANDS AMT. Klokkersfenen, bekjendt fordi den giver en ren klang, naar man banker paa den. . - Større elve, bække og vande er der ikke i Trænen herred. Paa Sanna er et par kilder. Den ene kommer ud fra uren øst for Kirkfjeldef og har ualmindelig godt vand med lav temperatur. Denne kilde har nok vand til alle Sannagaarde. Medens de øvrige øer i Trænen heri-ed, særlig Husøen, har været hjemsøgt af epidemiske sygdomme, fremkaldt ved slet (lrikkevand, har man paa Sanna næsten altid undgaaet disse. Indsjøer. Der er 3 smaavande i Trænen herred af samlet areal 0.04 km.2 Herredets fjords er tidligere omtalt (bind I, pag. 332). Havne i Trænen herred er Husøsundet, 10--14 m.s dybde, sand- og lerbund, øst for husene i syd for kirken. Havn er der udenfor husene paa østsiden af Sanna. Mellem Valløen og Valløkalven er ankerplads øst for Husø for mindre fartøier. I sundet ved Selvær er der god baadhavn med 3-4 m. vand og sandbund. Nord for Lammholmen er havn for mindre fartøier, 5--10 m. vand og sandbund. Mellem Dørvær og Selmer kan større fartøier ankre paa 8-- 10 m. vand og sandbund. Havn er der i Dørvær paa 15-18 m. vand. Indseilingen til havnepladsen er vanskelig Jo rdsmonnet paa Trænen er sand med sl(jæl, noget myr, ler er sjelden. Paa Samme er jordsmonnet sandholdigt, og paa Hasøen er meget myr. Jordsmonnet bestaar ofte af dyb, god torv, og det har vist sig, at arbeidet paa jorden giver tilfreds- stillende udbytte. “ Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 0.1 km.2 Eng . . 1.1 » Ager og eng .... . . . 1.2 km.2 Sk0g .......... 0.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . .... 16.2 » “ Tilsammen l7.4 km.2