Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/547

Denne siden er ikke korrekturlest


534 NORDLANDS AMT. Baadene har sin havn i Hus-øsundet, sundet øst for Husøen. I Selvær og paa Søholmen er der velindrettede rorboder. Paa Selvær er der bygget et sygehus. Paa Søholmen, hvor Trænen fyr staar, drives skreifiske med line. Paa øen er 22 rorboder. Desuden drives paa Søholmen fiske hele sommeren med baade og mandskab. Der fanges endel hummer paa Trænen, og det er ofte store hummere. Det er først fra omkring l892, at enkelte har anskaffet sig de til dette fiske nødvendige redskaber. Trænværingerne har tid- ligere ment, at hummeren var et sjøtrold, og derfor har de kastet overbord den hummer, som blev fisket op med garn. Det er kun faa, som fra Trænen reiser hjemmefra til Lofot- fisket. Tang, som skylles op, nyttiggjøres kun lidet, mange steder kun som underlag i de huse, der er gjorte istand til efuglen. Det samlede udbytte af fiskerierne i Lurø og Trænen er før angivet under Lurø herred (pag. 517). Fiskevær, antal fiskere og skrei i Trænen herred: P l898P. i PVP190O. l i9os. 1905. 19o6. S C-nu-; Pag -1.E; „ C-ni ’ V-C-; W gå -;

 §§       is   å-§ §§ is

Selvær . . 211)100000l 218110000] i ỳ321340000p436375000 H11sc . . . Þö31ǫ Ö1000J1 :321 4ss oooîp 1 -1oo 950 000l779 2eo ooo 444 12000 Søho1men . - J - ; - 32 ooaË ;140 -1o ooo; - - Antal fiskere og baade ved skreifisket i Trænen herred: Antal fiskere Antal baade Stykker skrei. l905 ..... l 24O 360 640 OOO l906 ..... 1 O12 23O 395 OOO Industrielle’ anlæg er der ikke i Trænen. Husfliden er ringe. Landhandel efter bevilling eller handelsbrev blev i 19O0 drevet af 11 personer i Lurø og Trænen herreder tilsammen. De vigtigste handelssteder i Trænen herred er Husøen og Selvær. Rettighed til udskjænkning af øl indehaves ikke af nogen i Trænen. Helt oppe i 189O-aarene var Trænen om vinteren uden for- bindelse med udenverdenen. Dampskibe, som om sommeren gik