Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/549

Denne siden er ikke korrekturlest


536 .NORDLANDS AMT. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officiel1e statistiks beregninger for Lurø thinglag: I 1893-189Z 777 kr., i 1895--1899 775 kr., i 1897-1901 895 kr., i 1899-1903 866 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Trænen herred i 1900 23 brug en ma- trikulskyld fra O.51 til 1.00 mark, 7 brug fra l.O1 til 3.00 mark, 3 brug fra 3.01 til 5.00 mark. Tilsammen 33 brug. “ Alle opgaver over udsæd og husdyrhold samt redskaber m. m. er fra opgaverne ved folketæ1lingen i 1900. Husøen, gaards-nr. 1, er delt i 1l brug Husøen, hvilke imid- lertid for endel er anført med andre navne. Husøen betyder en ø, som er bebygget med huse, eller den ø blandt flere, som har den stærkeste bebyggelse. Her ligger ogsaa sognets kirke. Nogle af disse brug er selvstændige Efter 14 personlister for 1l gaa-rdbrugere og 3 husmænd vedkommende gaards-nr. l, Husøen, havde disse brugere i 1900 tilsammen i udsæd: 0.7O hl. havre og 46 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 48 kjør, 1 okse, 4 ungfæ, 3 kalve, 121 faar og 39 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Ææ-øen, gaards-nr. 2, er et se1veierbrug af skyld O.75 mark. Navnet kan neppe være opstaaet af Æðarøy, af æðr, efugl. Be- tydningen uvis. Udsæd i 1900: 2 hl. poteter. 0.16 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 kjør, 4 faar og 2 høns. Hikelen, gaards-nr. 3, er delt i 2 brug. Navnet er forklaret af Hikk;iil, en i Helgeland efter Aasen brugt form for oldnorsk hégeitill, kjertel i sten, haard, kjertlet sten. Udsæd i 1900: 2 hl. poteter. Husdyrhold: 4 kjør og 12 faar. Sanna, gaards-nr. 4, gammelt navn Sandar, flertal af sandr, sand, er ogsaa navn paa den ø, som vel er det oprindelige þriðna. Gaardsnummeret er delt i 12 brug, som alle er leilæn- dingsbrug. For gaarden Sanna, af samlet skyld 8.83 mark, var efter l3 personlister udsæden i 1900: O.5O bl. byg og 74.10 hl. poteter. Husdyrhold: 36 kjør, 7 ungfæ, 3 kalve og 121 høns. Sandøen, gaards-nr. 5, er delt i 2 brug: brugs-nr. l, Syd- Sandø, af skyld 2.11 mark, og brugs-nr. 2, .Nord-S(mdø, af skyld 1.93 mark. Begge brug er bygselbrug. Udsæd i 1900: 4 hl. byg og 16 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 8 kjør, 2 ungfæ, 1. kalv, 28 faar og 6 høns. Der var 2 arbeidskjær1-er og l slaa- og meiemaskine. Rød.9hjærholmen, gaards-nr. 6, er delt i 2 brug, begge bygsel- brug, brugs-nr. l, af skyld l.O5 mark, og brugs-nr. 2, af skyld l.66 mark, med 2 husmandspladse. Tilsammen har Rødskjær- holmen en skyld af 2.71 mark. Udsæd i 1900: 2.50 hl. byg og 15 hl. poteter. Husdyrhold: 8 kjør, 3 kalve og 25 faar. Dø1-væv-, gaards-nr. 7, er et udelt jordbrug af skyld 3.04 mark,