Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/55

Denne siden er ikke korrekturlest


42 Nom)x.AN1)S AuT. Indtægt. Indtægter vedkommende ingeniør-væsenet . . kr. 3130.00 - -» - Skolevæsenet . . » 13 288.33 -- -- » - fattigvæsenet . . » 2 400.00 - --»- sundhedsvæsenet . . . » 520.00 Diverse afgifter m. m. ......... » 4000.00 Indtægt af de af kommunen leiede eller eiede byg- ninger m. m. ........... » l242.00 kr. 24 575.33 Trækkes fra den samlede udgift kr. 114944.99 den samlede indtægt kr. 24575.33, faaes tilbage kr. 90369.66, hvilket beløb i sin helhed bliver at udligne paa formue og indtægt.