Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/553

Denne siden er ikke korrekturlest


54O NoRm.AN1)s AMT. Km.Ð Gjere, store . . . 9.4 Gjere, lille . . O.7 Kalvholmen . . 0.2 Svenningen . . O.3 Flateen . . 1.7 Bueen . . . . O.2 Rangsundøen . . 7.8 Selseen . . . 0.8 Heste, store . . . 0.2 Galjeeen . . . . 0.2 Bjerneen, store . . 0.3 Sundeen .... . 3.3 Del af Hestmande . . 8.6 Skjælingen . . . . 0.2 Futeen, store . . 0.3 Skarveen, store . . 0.2 Lammeen . . . . 0.2 Ereen, store . . . 0.4 Ereen, lille . . 0.3 Riseen ..... . 0.5 Skjærpriseen . . . . O.2 Del af Nese, nordre . . 6.1 Lammeen .... . O.3 Hjarte, nordre . . . 0.3 Kjelseen . . . . 0.2 Lyngværeen . . . 0.4 Stikeen “ . . . 0.2 859 smaaeer. . ..... l9.4 Tilsammen 85.7 Rede herred bestaar som nævnt af fastland og eer. Herredet har mægtige, vilde toppe og tinder, skarpe rygge med botner og gjuv, klefter og korte dale. Den østligste del af fastlandet optages af den vestre del af Svartisen. I Rede herreds fast1and gaar langt ind Meljjorden med dens sidefjorde og Værangjfforden samt THongsjjorden. Det er kun langs kysterne, at der er noget dyrkbart jords- mon, og ber ligger en spredt bebygning. Øerne er mere skikket til dyrkning, og de største gaarde ligger her. Rede herreds fastland deles ved de nævnte fjorde, Melfjor- den og Tjongsfjorden. A Fjeldene syd og vest for Melfjo1-dens ytre del og