Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/554

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ I-IERRED. 54I for sidefjorden Sørfjorden skraaner iRødø herred mod de nævnte fjorde; vandskjellet danner grændsen mod Lurø herred. Tonnesjjeld, paa grændsen mod Lurø, 460 m. høit, er en ryg med længderetning vestsydvest og med styrtbart afheld mod syd i Lurø. I nordskraaningen er der tildels smaagjel. Længer mod sydøst ligger Granfleld, 549 m. høit, og Brennestuva, 526 m. De er nøgne og delvis dækket af mos, enkelte steder er der lidt smaak1-at langs fjeldfoden og i fjeldrevnerne. Lange kysten er dyrket jordsmon og spredte -gaarde. Landet syd for Sørfjordens østgaaende arm har mægtige fjelde. Sydligst paa grændsen af I1l11’Ø herred ligger Strandtinderne med alpeformer. I)en høieste er 1 169 m., tinderne nordenfor er 1 071, l O75 og 1094 m. høie. Inderst i Sørfjorden sees et helt alpelandskab omkring Strandtinderne. Ryggen mellem tinderne er meget skarp, og ski-aaningerne steile til begge sider. Strand- tindeme kan bestiges fra Bratland ved Aldersundet eller fra Flostrand ved Nordsjona. Fjeldfoden er ofte dækket af ur. Fra Sørflordgaardene gaar op sydover et aabent dalføre til Smibelgvatn, 50O m. o. h., hvor det ender i en botn mod Graa- vastind. I dalbunden er der til en høide af 25O m. løvskog og krat. 2 km. øst for Strandtind ligger Graavastind, 985 m. høi, paa grændsen af Nesne herred. Tinden falder steilt ned mod Smi- belgvatn i nordvest. Videre østover paa grændsen af Nesne herred ligger Sendsel- tind, 1025 m., og Nor-dffeldet, 941 m. Sørfjordens østgaaende arm fortsætter i et dalføre nordøstlig over mod Storvaselven ved Melfjordbotn. Det gjennemstrøm- mes af Gjervalelven. Dalen er trang og vild. Henimod 2 km. fra Sørfjordbotn udvider den sig omkring Gjervalvatn, men østfor dette bliver den smal og vanskelig at befare. Paa dalsiderne er tildels løvskog. Nær Sørfjordbotn ligger gaarden Gjervalen og ved østbredden af Gjervalvatn gaarden Gjervalvatn. I dalens østre del ligger et par mindre vande. Fra Gjervalvatn fører sydover et dalføre over mod Helgaa- vøtn og Nor-dsjona i Nesne herred. Dalen har i Rødø kun en længde af l km. og er meget brat paa denne strækning. Gjennem dette dalføre gaar telegraflinjen til Mo herred, og en sti fører gjennem dalen fra Gjervalvatn til Nordsjona. Østskraaningen af denne dal hæver sig i afsatser op mod Kirkesteintind, l 175 m., en top, der fra vest har formen af en retafkortet pyramide. Vestskraaningen er styrtbrat og util- gjængelig. Tinden har sit navn efter en kolossal serpentinklump,