Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/555

Denne siden er ikke korrekturlest


542 NORDLAND8 AM’I’. som ligger løs ovenpaa glimmerskiferfjeldet ved tindens fod i Nesne herred. R Ca. 2 km. øst for sidstnævnte tind ligger Høgtuvbræen, som før er omtalt (bind I, pag. 115). I Høgtuvbræens vestre kant ligger Gjervalshatten, I 183 m. høi, og syd for denne flere høie tinder, af hvilke et par er over 12O0 m. høie. Fjeldet øst for Høgtuvbræen sænker sig østover mod Mel- j7eldet, der i afsatser skraaner mod Storvatn sydøst for Melfjord- botn. Fjeldskraaningen mod Sørfjordens østgaaende gren er steil og ujevn. Langs fjorden er lidt kratskog. Mellem Sørfjorden og Melfjorden er et vildt landskab med topper og tinder, botner og gjuv, smaadale og gjel. I botnerne og i dalene ligger oftest vande. Fra Sørfjorden hæver fjeldet paa nordsiden sig steilt tilveirs i Kvalhøve (Kvalhovedet), en skarp ryg, 870 m. høi. Den kan be- stiges fra gaarden Kvalvik, men bedre fra nordvestsiden eller fra øst. Skeiv‘ikakslen vest for Kvalhøve er en ryg, der er godt far- bar fra Skeivikodden. ]ØerringBiktinderne nord for Gjervalvatn er skarpe rygge, mod syd flere steder overhængende. Vestre top er høiest, l144 m. Den er jevn øverst med flade heller. I heldningen mod sydvest er der serpentin. Nordskraaningen er dækket af en mindre bræ. Fra tinderne gaar nordover to raskt faldende rygge. I dalsænknin- gerne mellem disse ligger Sande-øtn. Nordvest for Kjerringtind ligger Indre og Ytre ‘Stromptind, 952 og 907 m. høie, med steilt fald mod sydvest, og Kvanlitind, 872 m. høi. Fjeldet nordøst for gaarden 0ldervik har trange smaadale med skarpe rygge imellem. Lange fjordene er lidt løvskog, men skraaningen mod Melfjorden øst for Indre Strompan er bart helt til sjøen. Mellem Gjervaldalen og Melfjorden er en mængde mindre dale eller botner. I ()ldervikdalen er terrasser og løvskog; det er en trang botndal under Kvanlitinderne. Dalen om Sleaavøtn gaar fra Melfjorden vest om gaarden Sandvik sydvestlig op mod Stromptind, hvor den ender i en botn. Dalsiderne om Sleaavøtn er steile. En mindre dal om Vestre Sandvikvatn ender i en snebotn under Kjerringviktinden. Omkring Nedre Komagvatn er en udpræget botn. Mel[jorden fortsætter mod sydøst i et kort, aabent dalføre, Meljjordbotn; 2 km. fra fjorden, ved foden af Melfjeldet, bøier den østlig op mod Stor-vatn, og gaar i sydøstlig retning til grænd-