Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/556

Denne siden er ikke korrekturlest


Rø1)ø HERREn. 543 sen af Mo herred. Dalen gjennemstremmes af Storvaselven og nogle mindre bække. Selve Melfjordbotn har en bredde af 60O til 7O0 m. I det ytre strøg ligger 5 gaarde og nogle pladse. I Melfjordbotn og langs dalsiderne paa østsiden er der løvskog. - Fra midtre del af Stor-vatn . fører en vild fjelddal eller et gjel i nordøstlig retning over grændsen af Mo herred til Glaam- aaga. Den østre del af dette kaldes Evendalen. Landet mellem Melfjorden og Tjongsfjorden er vildt. Her ligger de høieste fjelde i Rødø herred paa halvøen mellem det indre af Melfjorden og dens arm Nordfjord. Den østre del af denne landstrælming optages af Svartisen. Fjeldene paa denne halvø stiger omtrent overalt steilt tilveirs. Især er det nederste af skraaningerne mod Melfjorden brat, flere steder er der styrtninger og flaug. Fra bunden af Melfjorden og fra Storvatn hæver landet sig i afsatser op mod Svar-tisen. Her er ogsaa langs nordsiden af nederste plateau endel serpentin med kromjernforekomster, der strækker sig udover langs nordsiden af Melfjorden. Øst for Storvatns søndre ende ligger Stor-vastin(l, 986 m. høi, paa grændsen af Mo herred. Den del af Svartisen, som her falder inden Rødø herred, er før omtalt (bind I, pag. 117, 118 og ll9). Vest for Skaviktinderne naar Hellertind 1090 m. o. h., en iøinefaldende steil top. Fjeldet mellem Svartisen, Skaviktinderne og Hellerviktind i nordøst og Melfjorden i sydvest har smaadale og kløfter. Mod Melfjorden sænker fjeldet sig i afsatser. Skraaningerne mod Nordfjorden er steile uden afsatser og gaar brat lige i sjøen. Ogsaa paa nordsiden af Melfjorden gaar fjeldskraaningerne omtrent overalt steilt lige til kysten. Kun ved den isoleret lig- gende gaard Nordjjordholmen er der lidt dyrkbart jordsmon nede ved sjøen. Paa nordsiden af Melfjorden gaar op to trange dalfører nordøstlig efter Ytre Stelaaga og Matmorsaaga. I den nedre del er lidt løvkrat. Matmorsaagdalen er botnformet øverst op mod Skavik- tinderne. Her ligger i dalbunden 2 vande. Nordfjorden fort- sætter østover i No-rdjjordbotn, der ender brat mod Svartisen, som her sender en l20O m. lang isbræ ned i dalen. Nordfjordbotn gjennemstrømmes af en bræelv, der har bielve. I dalbunden er grus og sten som endemoræne for bræen. Her er lidt birkeskog. Dalsiderne er steile med l000 m. høie fjeldskraaninger, og oven- for ligger den løse iskant udover. Nordfjordbotn er vild. Vaatvikdalen opfor gaarden Vaatvik paa Nordsiden af Mel-