Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/557

Denne siden er ikke korrekturlest


544 NOR1)I.AN1)s A1uT. fjorden er en botnformet dal, der ender under Vaatviktind. Dal- bunden er lidt myrlændt og har endel smaavoksen birkeskog. Ved indløbet til Melfjorden paa nordsiden er et lavere, men dog kuperet forland ved gaardene Telnes. „ Fra vest kommer længer nordlig Værangflorden ind. Denne har paa sydsiden flere bugter Og ender i en botnformet udvidelse Kislen, der ved et meget smalt sund staar i forbindelse med selve fjorden. t Fra Værangfjordens bund Kisten fører Strømdalen og dens fortsættelse Østerdalen mod øst, gjennemstrømmet af Strømdals- elven. Strømdalen er temmelig trang, Østerdalen indtil l km. vid. Østerdalen er myrlændt og har fiere smaavande. I dens østre strøg ligger Strømdal sæter. Dalsiderne op mod Strømdals- tind og Rundfleld i nord er steile, noget mindre bratte i syd op mod Strømdalsjîjeld. Der er en del løvskog i dalen til helt ovenfor sæteren. I Strømdalen ligger gaarden af samme navn. Herfra gaar det lille dalføre Sørdalen sydover 2 km. Omkring aVærang- fjorden er endel dyrket jordsmon med flere gaarde, især paa fjor- dens sydside. Fra Buviken ytterst i Værangfjord gaar sydover et dalføre med ujevn bund op mod Rundj‘Jjeld. Midt i dalen ligger Hellvatn, 155 m. o. h. Omkring dette er lidt myrlændt; her ligger Sper- Stad sæter. Noget løvskog er der i dalens midtre del. Østre dalside er høi og steil op mod Breitind. Landet syd for Værangfjordens arme Slðaaviken og Lille- viken er forholdsvis fladt og aabent Her ligger gaardene Jægtvik, Kolvik, Slýaavik og For-sdal. Fra Forsdal syd for Værangfjord fører sydøstover et trangt dalføre op mod Langvatn, 194 m. o. h.; her deler det sig, og i den ene dal ligger Langvatn, som gjennemstrømmes af Langvas- elven. Omkring gaarden Forsdal er endel bakkeland. Langs elven og Langvatns østside er birkekrat. Den østre del af landet mellem Melfjorden og Tjongsfjorden optages af Svartisen, som før er omtalt Fjeldtoppe er Reppasfe, 9l3 m., 1.2 km. sydøst for Tjong8- fjordens bund Reppa. Fjeldet har stei1e sider og mod sydøst gaar en længere ryg. 4 km. øst for Reppa ligger Memortuva, 985 m., og omkring 1.5 km. sydøst for denne i randen af Svart- isen en top, lO59 m. o. h. Omkring disse tinder er botner om Memorvatn, Reppavatn, Memordalen og Reppaste. Syd for Reppa og omtrent midt mellem denne og Nordfjord ligger den, som det synes, ubestigelige Strømdalstind, 893 m. Fra tiden gaar en skarp ryg i nordøstlig retning ca. 900 m., og en anden, mindre skarp ryg østlig til det 2.5 km. fra tinden