Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/56

Denne siden er ikke korrekturlest


Beskrivelse al Nordlands amts l1erreder Søndre Helgeland fogden-i.