Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/562

Denne siden er ikke korrekturlest


Høne HERRED. 549 Nord for denne ligger Gjesoen, ].52 km.9 stor; med indskaaret kyst; den er kuperet med knatter over 60 m.; den høieste er 77 m. Der er myrstrækninger mellem kuauserne. Paa øen lig- ger 4 gaarde og 2 pladse. . Vest for Gjerøen følger den langstrakte ø Svermingen med l gaard, Hestøen, med I plads, samt vest for disse Gjerovær, der bestaar af 60 øer, af hvilke Trætøen og Buøen er beboede. Mellem Lillø Selsøen og Sundøen er flere øer, af hvilke Torvoen, Lammøen og Naustholmen er beboede. I Selsøvær er de største øer Lille og Store ZEreen, Futøen og Sk:jælingen. Beboede er Sendingan og Foloen. Alle disse øer er berglændte. Nordvest for Selsøvær og skilt fra dette ved den 1.7 til 2 km. brede Risværfjord ligger Rv2sovær, 7 km. fra nord til syd, 2 km. bredt. Den største ø i været er R1L9øen, O.55 km.Z; den er myrlændt og har 2 gaarde. Nordnese er omgivet i vest og nord af flere øer, af hvilke de nord for Nesø liggende tilsammen danner Besvær. Størsti dette vær er Lammøen, O.34 km.9 stor, med l plads. e Ofervær, 2 km. nord for Besvær, er ubeboet; der er 7 øer. Nordnesø--Lyngvær, 3 km. nordvest for Otervær, bestaar af 2O øer; den største, I(r1ngværøen, er O.38 km.9 stor, temmelig langstrakt og beboet af en strandsidder. De øvrige øer er ubeboede. Blekvær ligger isoleret omtrent midt i det aabne havstykke mellem Nordnesø-Lyngvær og Gjesøflesa nord for Gjesøen; det bestaar af 35 smaa øer og er ubeboet. Længst ude mod havet ligger Indre og Ytre Myken. Indre ll[yken bestaar af 40 smaaøer, der ligger noksaa spredte; de er ubeboet. Ytre Myken. længer nord, skilt fra foregaaende ved Gurafjor- den, bestaar af ca. 46 øer, af hvilke Ytre Mykøen er den største, O.45 km.2 stor, 2 km. lang fra nordøst til sydvest, og 0.4 km. bred. Den høieste knaus paa øen er 44 m. og har trigonometrisk varde. Øens nordre halvdel er bakkelændt, og her ligger 4 gaarde og endel pladse samt endel rorboder. Paa .]uteen nord for Mykøen er fyr. I Myken foregaar betydeligt skreifiske fra januar til marts og været besøges af fiskere fra andre dele af kysten. Helsovær, 4.5 km. øst for Ytre Myken, bestaar af Store og Lille Kjølsøen og 30 smaaøer. Sfore IØel-søen er O.24 km.2 stor, har langstrakte fjeldrygge indtil 45 m.s høide; den er ubeboet. Valvær, nordligst i Rødø herred, bestaar af 40 øer; flere lig- ger spredt udenfor det egentlige vær.