Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/565

Denne siden er ikke korrekturlest


552 NoRn1.ANns A1uT. Gjervalvatn, 1.28 km.2 stort, 1.8 km. langt fra øst til vest, 1.2 km. bredt, 93 m. o. h., ligger i nedre strøg af Gjervaldalen, omgivet af høie fjelde. Langs bredderne er der løvskog. Ved-den østre ende ligger gaarden Gjervalen. Det er noksaa fiskerigt. Paa halvøen mellem Sørfjorden og Melfjorden ligger flere vande, som S(orvatn nord for Kvalhovedet, 1.07 km.9, 446 m. o. h. Vandet har bugtede bredder. Fra vest gaar saaledes en større Odde ud. Fjeldsiderne paa nordøstsiden er steile, paa vest- siden temmelig flade. Der er afløb til Oldervik. Af Sleaavøtn er det sydvestre O.38 km.9, l.4 km. langt, O.3 km. bredt, 358 m o. h.; det ligger i en dyb dalsænkning med steile sider. Sandvikvø1“n har noksaa høie omgivelser. Sandvikvatn, vestre, er O.34 km.2, l.2 km. langt fra nord til syd, 0.4 km. bredt og ligger 579 m. o. h. Sandvikvat)?, østre, O.55 km.2, 2.2 km. langt fra nord til syd, er O.-lå km. bredt og ligger 606 m. o. h. Komagvatn, øvre, 0.91 km.9, fra nordvest til sydøst 1.6 km. langt og ligger 612 m. o. h.; det har bugtede bredder og flere smaa- holmer; der er ikke synderlig steile omgivelser; afløbet er til Nedre Komagvatn, som ligger i en udpræget botn. Storvatn, 2.5 km. sydøst for Melfjordens bund, er langt og smalt, 4.1 km. fra nordvest til sydøst; bredden er 0.5 km.; det er 1.74 km.Z og ligger 173 m. o. h. Langs hele nordsiden stiger fjeldsiden overordentlig steilt og er kun farbar ved Lapskaret. Sydvestsiden er ikke synderlig steil eller høi; er bevokset med løvskog. I den sydøstre ende er gode fjeldslaatter. Vandet er fiskerigt, men der flskes næsten ikke. Stelaavatn, 659 m. o. h., i botnen mellem Søndre Skaviktind og Svartisheia, 0.93 km.’ stort, 1.5 km. langt fra nordøst til sydvest og O.8 km. bredt. Fjeldskraaningerne mod vandet er steile og indtil 600 m. høie. I den nordøstre ende gaar en arm af Svartisen ned indtil et par hundrede meter fra vandet. Der er afløb til Melfjorden. Langvatn paa halvøen mellem Melfjorden og Værangfjorden er 0.69 km.2 stort, 2 km. langt fra nord til syd, indtil O.7 km. bredt og ligger 194 m. o. h. Omkring nordenden er der endel løvskog; der er afløb gjennem Langvaselven til Værangfjord. Blokvatn, mellem Kisten“ og Hopen, er 0.59 km.9 stort, ligger 4O m. o. h. og har bugtede bredder. Afløbet er til Hopen gjen- nem en 400 m. lang elv med strid strøm. KÏjettavøtn syd for Reppa er smaa, men fiskerige; der er røyr og ørret. 3 km. sydøst for Tjongsfjordens bund ligger Reppavatn og Memorvatn.