Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/566

Denne siden er ikke korrekturlest


Rene HEnHEn. 553 Reppavatn er pæreformet og ligger i en mindre botn, 582 m. o. h., 0.51 km.2 stort, 1 km. langt fra nord til syd og 0.8 km. bredt. Memorvatn er langagtigt, 1.7 km. fra nordvest til sydest, O.5 km. bredt, 0.71 km.2 stort og ligger 612 m. o. h. i en botn, der især er steil paa Vandets sydvestre side. I den sydestre ende gaar en bræarm af Svartisen ned til omtrent 100 m. fra vandet. Breivikvatn, i den dybe dalsænkning mellem Reppahesten og Troldtind, er 0.62 km.2, 1.3 km. langt fra nordvest til sydest, indtil O.7 km. bredt og ligger 197 m. o. h.; der er myrlændte bredder ved sydenden, hvor aflebet er. Det er rigt paa reyr og erret. Aagvatn i dalsænkningen fra Tjonggaardene mod Aag i Mele er et mindre vand med skogklædte omgivelser, 22 m. o. h. Det er rigt paa erret. Kun den sondre tredjepart ligger i Rede herred. Herredets f jorde er tidligere omtalt (bind I, pag. 332 ff.). Kyst mod havet. Længden af kysten af Rede herreds fastland er 277 km., deraf langs MelZjorden med armene Sør- fjord og Nordfjord 145 km., langs VærangjÍjord (Telnes-Esje- holmen) 43 km., langs 7)ongs“[jord (Skarvhalsen-Sleipnesodden) 66 km., langs SkarsZjor(l lO.5 km. og langs Rede-flord 12.5 l(m., tilsammen 277 km. H a v n e. 1Selseviksundet paa østsiden år Lille Selseen er smalt, ca. 20O m., og der fordres forsigtighed under seiladsen, idet der ofte ligger forteiet jægter og fiskefarteier i sundet Der er havn i sundet ret ud for husene eller lidt nord for disse ved Enge- shjærene. Dybden er fra l2 til 2O m., sandbund. Syd for Gjereen, mellem løb for smaafarteier, benævnt er god anl(erplads med indleb af Seingsholmen, hvor der er Paa Renga er ankerplads sydfra. I nordre sund ligger Gjerehavn og Kalvholmen, gaar et Hund.s“reven eller Grimshavn, og her saavel paa nordsiden som sydsiden sjømærke. indenfor Finpereen; indseilingen er en boe. “ p Ved sydenden af Rede, mellem denne og Havne, er havn for mindre farteier. Her er handelssted ved Losvik, der tillige er anlebssted for lokalbaade. I den nordestre del af Rede er meget god havn mellem Indre Rose i øst og Ytre Rose i vest. Man kan ankre paa 24; m. vand. Paa Redes vestside er god havn i Selvaagen, men adkomsten er farlig paa grund af flere boer midt i farvandet udenfor. H avne i Svinvær.- Mellem Svinværeen og Slædeholmen er 12 m. vand med fin sandbund; her er aabent for vind af nordest.