Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/567

Denne siden er ikke korrekturlest


554 NoBm.AN1)S AMT. Længere vest mellem vestpynten af Siriholmen og Svinværøen er en meget lun havn, l1 m. dyb. Mellem Kingo og Svinværø er havn, 16 m. dyb, med grov sandbund. W For smaafartøier er lun-havn indenfor slaggrunden mellem Siriholmen og Svinvær. Forøvrigt er der kun baadhavne i Svinvær. En meget god baadhavn er der mellem Storøen og Store Madsø, l til 3 m. dyb. I Otervær, sydvest for Svinvær, er ingen havn for fartøier, men smaafartøier og baade har god anke1-plads mellem Ytterøen og ()terværøen, 2 til 3 m. dybt. Indseilingen er kun fra syd mellem Sakrisholmen og Jutskjærene. I værene Haarvær, Gjesøvær og Grin(lvær vest for Rede er ingen havne for større fartøier. For mindre fartøier, jagter og baade, er der noksaa god havn i sundet mellem Engø og Bukkø; dybden er 5 til 6 m. med sandbund. Man ligger bedst ud for husene paa Engø. Havne paa Hesfmandø er: Grønvikvaagen paa vestsiden; der er god havn undtagen i vestlig og sydvestlig vind. Dybden er 9 m. Mindre fartøier kan gaa ind paa indre havn ved høivande, hvor dybden er 5 m. Ytre Selsøvaagen paa Hestmandøens nordside har god havn med dybde 9 til 18 m. med sandbund. Indre Selsøvaagen paa østsiden er havn med 4 til 15 m.s dybde med sandbund. Østlige vinde sætter adskillig sjø. I SeL9øvær er havn for mindre fartøier mellem Store og Lille Erøen. I Risøvær er havn mellem Øiskjærene og Risøen, 3.5 til 6 m. dyb. Den er god undtagen i nordøstlig vind, da der sætter ad- skillig sjø ind. Gamskjærvalen paa vestsiden af Risø, syd for Gamskjær, er god havn i alle vinde, 9 til 12 m. dyb. Langøsundet, syd for Langøen i Risvær, er 12 m. dybt. I samtlige disse havne er god sandbund. Paa Nord-N’esø er havn i Nordnesøvaagen, 7 til til l1 m. dyb med lerbund. Fartøier, der ikke stikker dybere end l.5 m., kan gaa ind paa indre havn, hvor der er l2 m. vand. 1 Besvær, nord for Nord-Nesø, kan ankres mellem øerne nord for Store Gaardsø paa 12 til 18 m.s dybde med sandbund. . Farvandet paa vestsiden af Nesøen er urent og vanskeligt. Der er god havn mellem ()terhol-men og Nesø, men den er liden. I Hjartøsundet, vest for Nord-Nesø, er god ankerplads paa begge sider af de to holmer midt i sundet. Paa nordsiden af holmerne er 2O til 25 m. dybt, paa sydsiden vel 40 m. med sand-