Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/570

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ I-IERRED. 5?‘.)7 Under det store vinterfiske er fiskeopsyn i Myken. Fisket foregaar ganske nær i vest, nord og øst for Ytre Myken. Farvandet omkring Valvær er mere urent end om Myken. Valvær er en mindre øgruppe, beliggende ca. 3 mil i nord- vest af Rødø. De vigtigste af øerne ligger paa den ytre side af den saa- kaldte «Skibsred»: Y tterøen, Valøen, Maaøerne, Bu-ro og Hummerø, og paa den indre side ligger Skjaaholmen og Inderøen Paa flere af disse øer er der rorboder og hjeldbrug; dog er de allerfleste opført paa Skjaaholmen og Inderøen, det saakaldte cindre vær», hvor havnen dannes af sundet mellem de nævnte to øer. Denne havn gav imidlertid kun maadelig dækning for de mange baade, som her søgte tilhold. Sundet gaar fra vest mod øst mellem Inderøen i syd og Skjaaholmen i nord, har tilstrækkelig dybde saavel for baade som fartøier og er mod vest og sydvest tildels dækket af endel mindre skjær, men ligger mod øst helt aabent. Her satte sjø og dragsug saa voldsomt ind, at baadene havde vanskeligt for at ligge paa havnen, og der var ofte forlis. Fra fiskerne kom første gang 1877 en forestilling om at faa bedre havn. Havnedirektø1-en opgjorde plan for stængniug af sundet mellem Skjaaholmen og Inderøen i dets østre ende ved en 53 m. lang molo til 4 m.s dybde, ligesaa stængning af to for- dybninger i Skjaaholmen, hvorigjennem sjøen satte ind. I)enne plan blev beregnet til 75000 kr. Havnearbeidskommissionen i I878, som fandt, at der snarest burde gjøres noget, bragte i forslag havnedirektørens plan, nemlig Dækning af sundet mellem Inderøen og Skjaaholmen om beregnet til ............ 51000 kr Dækning af de 2 aabninger i Skjaaholmen .... 77OO » Samt i Ytre Valvær: Uddybning af østre indløb mellem Ytterøen og Valøen samt oprensning af baadoptræk paa Ytterøen, beregnet til . . . 420O » Tilsammen 62 90O kr Disse arbeider foresloges at komme til udførelse lem l88l og 1885. Vinterfiske roedes gi Valvær: 1874 baade med 292 mand l875 » » 84l » 1876 » » 402 » 1877 » ɔ 441 » l878 » » 45O- » i tiden mel og de nævnte aar besøgtes været desuden af fra 6--1O kjøbefartøier