Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/571

Denne siden er ikke korrekturlest


558 NORDLANDS AMT. Mandslotten opgaves til fra 280-400 kr. pr. mand. Foruden dette fiske blev der ogsaa drevet vaar-, .sommer- og høstfiske, hvortil været ligger bekvemt. Aarene gik med krav om forbedringer af havnen, uden at bevilgning kunde opnaaes. I 1883 kom en stormflod, hvorved 27 baade ødelagdes, 5 beskadigedes stærkt, og 6 fladkaier gik paa sjøen. Der roede ved skreifisket i Valvær: 1881 482 mand med udbytte 277 5OO skrei 1882 376 » » » 88 60O » 1883 27I )) » » IOð 2O0 » 1884 274 » » » 177 00O » 1885 274 » » » 257 3OO » Den første bevilgning til Valvær gaves i 1892 efter et nyt, revideret overslag paa 72100 kr. og omfattede moloen mellem Inderøen og Skjaaholmen, samt dækning af de 2 aabningeri Skjaaholmen. Arbeidet afsluttedes 1898 med en udgift af kr. 7O 646.12 Foruden de nævnte arbeider blev der uden ekstrabevilg- ning udlagt en forhalingsbøie og af stenaffaldet i stenbruddet paa Hummerø udfyldt en jetté mellem denne ø og den norden- for liggende Hummerøskjæret, hvorved den ytre havn, hvor far- tøierne har sin plads, blev noget forbedret. Denne er imidlertid senere noget nedvasket. Moloen er bygget som tørmur under vand og som cement- mur over vand med brydeblokke af naturlig sten til dækning af moloens ytterside. De fleste andragender om forbedring af havnen i Valvær har været ledsaget af andragende ogsaa om at faa adgang til bedre drikkevand. Der har altid været ondt for vand i Valvær. I 1904 blev der efter bevilgning til «fiskeværs vandforsyning» op- arbeidet en brønd paa Indreholmen, som senere har afhjulpet savnet. Den offentlige fiskeristatistik opgiver belæg og udbytte af skreifisket for Valvær for de senere aar, som følger: 1902 33000 stkr. skrei 1903 120 mand 66 ooo“ » » 1904 134 » 150000 » 1905 206 » 295 0OO » 1906 81O » 325000 » Det bør erindres, at fisket i de førstnævnte aar var særlig daarligt i de helgelandske vær.