Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/577

Denne siden er ikke korrekturlest


564 NORDLANDS AMT. Paa Redholmen nær Hestmande har været brudt endel krom- jernsten. ’ g Kromjernsten forekommer i serpentin nord for Storvatn og udover langs nordsiden af Melfjorden, som ved Ytre Stelaaga. Marmor og kalksten forekommer i Rede herred langs ])ongs- jfforden og paa halveen mellem denne fjord og Skarsfjorden. Saaledes er paa gaarden Segelj’or, paa nordsiden af Tjongsfjorden, ren hvid kalkspatmarmor, der tager politur og er temmelig gjennemsigtig. Denne kalkspatmarmor med sin eiendommelige struktur vil maaske kunne leveres i store blokke og egner sig til arkitektonisk brug. Marmor forekommer ogsaa ved Kilen, og langs Seineslandet ved Skarsfjord er ligeledes marmorforekomster, og i Melfjorden for eksempel ved Ramskaar. Fiskeri. I januar--april drives regelmæssigt skreiflske i udværene omtrent l mil fra land samt smaagarnsflske i de andre vær, dernæst regelmæssigt vaarflske i samtlige vær Ve-2 mil fra land, samt seifiske i alle vær i maanederne mai-juli. Havfiske har været drevet fra Rede med en fiskedamper paa strækningen udenfor Trænen-Rest (l902). Ellers drives saadant fiske kun af enkelte sneiseilsbaade, de fleste uden dæk, 2-4 mil udenfor de ytterste vær. Hjemmeflsket er af stor betydning. Ved dette fiske benyttes mest færinger, hvorimod ved kystfisket bruges sneisei1sbaade af forskjellige sterrelser. Redskaberne er ved vinterflsket mest garn, ved vaarfisket liner og ved seifisket synkenot om sommeren og ellers dybsagn og dorg. Under vinterfisket, vaarfisket og seifisket beseges herredet af fremmede fiskere. Uerfisket er ikke ubetydeligt. Det drives hovedsagelig med garn. Der er 6 ishuse. - I skjærgaarden drives hjemmefisket aaret rundt; der fiskes torsk, sei, kolje, brosme, lange, uer og kveite. Inde i fjordene i Rede herred er hjemmefisket af mindre betydning, men er ogsaa her vigtigt for husholdningen, og fisk til dagligt forbrug kan som regel paaregnes. En stor del af befolkningen deltager enten i Lofotfisket om vinteren eller i skreifisket i Myken og Valvær. Lakseflske med kilenot foregaar langs fastlandets kyster i MeWorden, VærangZjorden og ]Yongsjjorden. Laksen sælges enten nediset til Trondhjem, eller den saltes og tilberedes som regelaks paa stedet. I fjordene i Rede herred har ofte været gjort større silde- stæng; ligeledes har sild været stængt i Selvaagen i Redeen, ved Gjereen med flere steder.