Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/578

Denne siden er ikke korrekturlest


Rene HBBRE1). 565 I Rede herred er flere eiere af notbrug. I Meljffor-den fiskes bIæksprut til agn. Af fiskebanker er nævnt Ravnegrunden, 30 m., omtrent 1 km. estnordest for Ravneneva. Af seigrunde er en lige ved IØebmandssh:jær og en nordenfor Rundholmen. I Breisundet er en flskegrund lige ved Sandviken paa Gjer- een, 17 m., og en nord for Esvaagneset paa 2O m. Samlet udbytte affiskerie1-nei Rede herred: 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. Kr. x1-. 1(1-. 1(1-. Kr. Skreifiske . . . 532 242 7221O 13216O 22580O 235 74O Fedsildfiske . . . 1000O 69 OO() 6000 - - - Smaasildfiske . . . 5000 -- C - -- - 850 1 170 1 300 1 2OO Laks- og sjeerretfiske 18OO Andre fiskerier . . 33 OOO 33000 2750O 23 OOO 24 OOO Tilsammen 82042 17506O 16683O 24960O 260940 I 1905 deltog i Rede i skreifisket 57O mand med 140 baade og fangede 56000O stykker skrei. I 190O var der 68O mand med 138 baade, og fangsten var 63O OOO stykker skrei. Antal fiskere paa fiskeværene Valvær og Myken og deres fangst: Valvær. Myken. Antal Stykker Antal Stykker 1iskere. skrei. 1lskere. skrei. 1898 202 7O OOO 271 5O OOO 1903 12O 6O OOO 22O 185 OOO 1905 206 295 OOO 367 265 OOO 1906 310 325 OOO 37O 305 OOO Der sælges ingen husflidsarbeider udenfor herredet. Fabriker er der ikke. Rede havde i 1905 l0 landhandlere. Handelssteder er Rede, Selsevik, Neseen, Myken, Serjjor(len, Langnes og Tyong.sjjordm (Kila og Vaagsholmen). Ingen har ret til eludskjænkning. Rede sparebank havde 1ste januar 1906 en forva1tningskapitaI af 76159 kr. Paa Sleipnes markedsplads holdes handelsstevnei j1mi maaned. Her er endel markedsboder. I markedstiden benyttes desuden telte. Da mpskibs anl ebss teder er Rede, Sel9m)ik, Nesø, ()lder- vik, rVordfjordnes, Jægtvik, K ila, ])alv(Pr, Myken og Storeselsø.