Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/579

Denne siden er ikke korrekturlest


566 NORDLANDS Au-r. Selsøvik og Rødø anløbes flere gange ugentlig af Norden- fjeldske og Bergenske dampskibsselskabers kystskibe“ og ligesaa af Vesteraalske selskabs skibe. Ved lokalrute staar Rødø herred i forbindelse med Bodø og omliggende fjorde. * Postaabnerier var i 1904 Rødø, Selsøvik, Nes-øen, Sør- jjorden, Jægtvik, ]Zjongsjjorden, Melj)orden, Aamohavn, Myken og Val- vær. Myken og Valvær kun i fisketiden. Der er station med vekslende telegraf- og rigstelefon- tjeneste i ‘S’elsøvik og rigstelefonstation i Tyongs]Yjorden og Rødøen. - Bebygningen i Rødø herred ligger ved kysterne eller nær kysteme. Længst fra kysten ligger Gjervalvatn, 3.8 km. øst for bunden af Sørfjord. Gaardene ligger næsten overalt spredt. Tættest bebygget er strøget paa Tjongsfjordens nordside om Kilaasen-THong. Ved Meljjordem bund ligger gaardene nogenl1mde tæt. Paa Hestmandø ligger Selsøgaardene i“ en klynge. Udhusene er ofte smaa og mørke. Baadnøst og sjøboder er opført af tømmer eller bindingsværk. ’ Bygningsmaaden er den i Nordland sædvanlige, ofte to-etages laftværkshuse og med vinduer til to eller tre sider. I de ytre vær i Rødø herred er der flere steder rorboder; i Valvær er der mange. I Rødø er befolkningen norsk; der er kun faa finner, i 19OO 4. Rødø herreds matrikulskyld er 260.60 rriark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 80 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 3.26 mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var herredets gaards- nummere delt i 18O særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 190O var samlet i 165 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrilrul- skyld var 1.53 mark. Den officielle Statistik har desuden efter folketællingsopgaverne 266 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saaledes ialt 431 selvstændige brug med en matrikulskyld af 253 mark. Gjeunemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Rødø thinglag: I 1893-97 711 kr., i 1895--99 935 kr., i 1897-1901 944 kr., i1899-l903 956 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be-