Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/58

Denne siden er ikke korrekturlest


I-lei-reder. Bindalen heri-ed. Bindalen herred (1498.3 km.9, i 1891 246l indbyggere, i 1900 2553 indbyggere) udgjør Bindalen præstegjeld, der omfatter Vassaas sogn med Tosen kapel og 1S’olstad sogn. Herredet udgjør Bindalen lens“inandsdistrikt og Bindalen thinglag. Mellem Nordre Trondhjems amt og Nordland var tidligere Bindalsfjorden grændsen. Det, som laa paa søndre side af fjorden, kaldtes Ser-Bindalen og hørte til Namdalen, medens nordsiden kaldtes Nord-Bindalen og udgjorde en del af Nordland. Da Bin- dalen i 18l5 i geistlig henseende blev skilt fra Brønnø som eget sognekald, blev det nye præstegjeld regnet til Tromsø stift; i civil henseende vedblev distriktet at være delt, indtil det i 1852 lagdes helt til Nordland. Herredets gamle navn er Birnudalr, hvor første led vistnok er et elvenavn Birna, som endnu findes bevaret i formen Binna i Snaasen. Navnet maa have tilhørt hovedelven, som nu med et nyere navn kaldes Aabjøra. Bindalen herred udgjør den sydvestre del af søndre Helgeland fogderi. Den største del af herredet er fastland, som gjennemsættes af Tosenfjorden og Binda1sfjorden med side- fjorde. Mange mindre øer hører til herredet. Hovedkirken, Vassaas kirke, paa halvøen mellem Øifjord og 0san, ligger paa 65“ 5‘ 32“ n. b. og lo 4O‘ 28“ længde øst for Kristiania observatorium. l Bindalen herreds største udstrækning i nord og syd er 25.6 km. og i’ øst og vest 41.7 km. “