Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/581

Denne siden er ikke korrekturlest


568 NoR1)1.AN1)S A1u‘r. og 2 kg. græsfrø. 3.3O ar brugt til gulerødder, 13.1O ar til kaal- rabi og 3 ar til have. Husdyrhold: 2 heste, 50 kjør, 9 ung-fæ, 9 kalve, 21l faar, 3 gjeter, 2 svin og 43 høns. Der var 8 ar- beidskj ærrer. . Nesøen er poststation og dampskibsanløbssted. Selsøen, store. Første led i navnet er sandsynligvis genitiv af selr, sælhund. Gaarden ligger paa den nordlige del af Hestmandøen. Gaards-nr. 2 er efter matrikulfortegnelsen delt i 5 brug, gjennemsnitlig af skyld 4.81 mark (det største brug 7.51 og det mindste 3.47 mark), den samlede skyld er 24.04 mark. Tilsammen ligger under gaards-nr. 2, Selsøen, 15 husmandspladse og 1O andre særskilte brugsdele. Efter 19 personlister vedkom- men gaarden Selsøen, store, var udsæden i 190O tilsammen: 0.75 bl. rug, 8.25 hl. byg, l hl. havre, l.25 hl. havre til grønfoder og 67.75 hl. poteter. 7.1O ar brugt til gulerødde1-, 13.70 ar til kaal- rabi, l ar have, anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: S heste, 55 kjør, 1 okse, l ungfæ, 6 kalve, 103 faar og 45 høns. Der var 11 au-beidskjærrer. Sundøen. Sund- maa vel her sigte til sunde mellem øen og flere nærliggende smaaøer. Gaards-nr. 3 er 2 brug Sundøen, af skyld 6.33 og 5.79 mark, samt Krabvaagen, brugs-nr. 3, af skyld 0.98 mark. Den samlede matrikulskyld er 13.1O mark. Brugs-nr. l har 3 husmandspladse 3 gaardbrugere, 1 forpagter og 5 husmænd havde i 19OO tilsammen i udsæd: 4.40 hl. byg, O.5O hl. havre og 40.5O hl. poteter. 0.5O ar brugt til have. deraf 0.3O ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 21 kjør, 2 okser, 6 ungfæ, 6-kalve, 29 faar og 45 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. ‘Selsøen, Iille, gaards-nr. 4, l brug, kaldt Selsøvik, af skyld 5.2O mark, har 3 husmandspladse og en bortforpagtet brugsdel. Gaardbrugeren, forpagteren og 3 husmænd havde ifølge 5 person- lister tilsammen i udsæd i 1900: 6 hl. havre til grønfoder og 18 hl. poteter. l5 ar brugt til have, deraf 1O ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 11 kjør, I okse, 1 kalv, 22 faar-, 2 sviu, 3 høns og 2 gjæs. Der var l arbeidskjærre. Selsøvik er handelssted og ganske veldyrket. Lidt syd for gaarden ligger telegrafstationen lige ved sundet, et lidet træhus, tilhørende staten. Langn(s ligger ved et i Melfjorden langt fremstikkende nes. Gaards-nr. 8 er 2 brugs-nr., Langnes og .Moldviken, af skyld 3.57 og 1.75 mark, tilsammen 5.32 mark. Under La-ngnes ligger 3 husmandspladse. For gaarden Langnes angiver 6 person- lister udsæden tilsammen i 1900: l.75 hl.. byg og 23 hl. poteter. 0.10 ar brugt til gulerødder, O.1O ar til kaalrabi, 2 ar til have, deraf O.40 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 18 ɔ 0n