Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/583

Denne siden er ikke korrekturlest


570 NORDLANDS AMT. Husdyrhold: 2 heste, 10 kjør, 2 ungfæ, 23 faar, 2 gjeter og 9 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Þ . 1S’v‘invær, gaards-nr. 69, er 1 brug, af skyld 5.02 mark, med 3 husmandspladse. Udsædi l900: 2.50 hl. byg, l hl. havre og 20.3O hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 11 kjør, l ungfæ, 1 kalv, 61 faar, 15 gjeter og 12 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Flatøen, gaards-nr. 75, er 2 brug, hvert af skyld 2.75 mark, tilsammen 5.5O mark, med 5 husmandspladse. Udsæd i 1900: l hl. byg og 24.50 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 15 kjør, 1 okse, 2 ungfæ, 2 kalve, 35 faar, 1 gjet og 35 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Flat9en var forhen den residerende kapellans embedsgaard. Gjeroen, nordre. Navnet er maaske G-erðarBy, af kvindenavnet Gerðr. Det er dog ogsaa tænkeligt, at første led kunde være et oprindelig usammensat ønavn. Gaards-nr. 76, brugs-nr. l og 2, til- sammen 1 brug, af skyld 8.78 ma1-k, det største jordbrug i Rede herred. Gaarden har 14 husmænd. Udsæd i 1900: 2 hl. havre, 1 hl. havre til grenfoder og 17 hl. poteter. 10 ar brugt til have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 7 kjør, 1 okse, 2 ungfæ, 2l faar, 1 svin og 16 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. De gaarden underliggende 14 husmandspladse havde i 1900 tilsammen i udsæd: l.90 hl. byg og 50 hl. poteter. Husdyrhold: 20 kjØY, 3 ungfæ, 2 kalve, 55 faar og 22 hens. Gamle gaardnavne i Rede herred: Rangsund har navn efter Rangsundet mellem Rangsundøen, paa hvilken gaarden ligger, og nogle smaaøer vestenfor. Navnet er sammensat med rang, oldnorsk m-angi-, og maa betegne (det bugtede sund», eller maaske snarere «det sund, hvor man maa seile i bugtninger». Der er flere grunde i sundet. Haakaringen er sammensat af Haaka, en form af mandsnav- net Haakon, og ringen (rettere rengen). samme navn som i den senere nævnte gaard Ringen. Gaarden ligger dog ikke paa samme ø som gaarden Ringen, men paa den lidt vestenfor liggende Rangsundø. Gjersvik, gammelt navn maaske fHǫrleij’svik eller rimeligere Geirsvik, af mandsnavnet Geirr. Steinsland kunde være sammensat med mandsnavnet Steinn eller et andet med 1S’tein- begyndende mandsnavn. Da der ligger en mægtig rullesten paa den opdyrkede mai-k, er det rimeligere, at navnet har hensyn hertil og er sammensat med steimɔ, sten. ør-est“ik er maaske i første led et personnavn, som Ørjan, Ørjen og Ørgen. Vasv“ik. Den vestligste af gaardene ligger ved en vik, inden- for hvilken der er et lidet vand.