Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/584

Denne siden er ikke korrekturlest


nønø HEuBEn. 571 Gjervalen. Sidste led maa være vað-ill, grundt sted i vand; der skal være en lang udfjære udenfor gaarden. Kvalvik. Et fjeld ovenfor gaarden heder Kvalhovedet. Hellervik. 1ste led er vel hellir, klippehule, som nu paa flere steder er blevet til hellar. Lings. 1ste led kunde her mulig være lið, li. Hytten. Det er tvivlsomt, om navnet er ordet hytta, hytte. Maaske hører det snarere til hyt‘t, spids, ,pig, som bruges i fjeld- navne. Gaarden ligger ved udløbet af Hytteelven, som kommer fra Hyttavatn, ved hvilket der er nogle spidse fjeldtoppe, hvoraf den ene efter kartet heder Hyttatuva. Kilhavn, mulig af kjetel, kjedel, nu almindelig udtalt kjeel, paa Helgeland ogsaa kjil. Meljjorden, gammelt navn Meðalflǫrðr, den mellemste fjord. Nor-d.flordnes ligger ved indløbet til fjordarmen Nordfjorden. Nordflordholmen, har navn af en holme udenfor gaarden. Vaatvik, sigter vel til sumpig, vandsyg jordbund.- Hammerøen. Navnet burde rigtigst (som paa kartet) skrives Hammerheien. Gaarden ligger høit over fjorden. ‘ Einvik er vel af trænavnet einir. Mælen, gammelt navn Melr, mæl, sandbakke eller lerbakke. Kisten. Gaarden ligger ved en aas udløb i et vand, som gjennem en kort strøm har afløb til Værangen; ovenfor gaarden er et fjeld Kistatinden. Det kunde synes rimeligt, at navnet her oprindelig tilhører fjeldet og derfra er gaaet over paa vandet og gaarden. Kista i stedsnavne har betegnet et pas, en indsnev- ring i eller gjennem fjeld. Efter denne opfatning kunde navnet oprindelig have tilhørt den snevring, gjennem hvilken elven gaar ud i vandet, eller selve elven. Kista er et fremmedord, som sandsynlig er kommen ind i vikingetiden. Strømsvik, ligger ved strømmen mellem Kistavatn og Vær- a-ngen. Eidvik, af eið, eid. Fra den vik af Værangen, ved hvilken gaarden ligger, gaar der et lavt og kort eid over til en arm af Tjongsfjorden. “ Værangen har navn efter fjorden Værangen, ved hyilken gaarden ligger. Fjorden her maa oprindelig have havt et usam- mensat navn, uden tvivl Ver‘i. Eskeholmen. Første led er uden tvivl esja, en art sten. Der ligger en liden ø udenfor gaarden. Værnes, søndre, ligger udenfor mundingen af Værangljorden. Rønvik. 1ste led maa være røyni, en lund af rognetræer. Bø, gammelt navn Bær, gaard. Blok. Gaarden ligger under den høie Bloktind ved Blok-