Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/589

Denne siden er ikke korrekturlest


576 NORDLANDS AMT. Af fornævnte Rente skal Sognepræsten give sin domestico sa(rellano 12 Daler og fri Kost. Vi havde og gjerne forordnet i Lureen og til Threen en residerende Kirketjener, dersom Præstens ringe Indkomst og den kongelige Befaling om Præsternes vedbørlige Underholdning ikke havde os derfra holdet. Til Rede kirke skjænkede .4rvid Ingjeldssen ved anførte testament af 1434 1OO fisk. Arvid Ingjeldssen var raadmand i Nidaros. Af Johan C. Hviíds legat tilflyder der Rede og Mele sognes fattigkasser aarlig respektive 4 og 2 spd. - I. C. Brodtkorb, eier af Tjøte, paaheftede ved gavebrev af 16de juni 1832, thinglæst for Alstahaug thing 3dje juli s. a., sine i Alstahaug præstegjeld beliggende gaarde, nemlig Almen- ningen nr. 4, af skyld 1 pd. 6 mark, Aakere nr. 9, af skyld 2 pd. 16 mark, og Sannere nr. 7, af skyld 1 pd. 12 mark, en stedse- varende aarlig udredelse af 4 spd. til de fattige i Rede sogn. ’ Johan Christian Hvid, eier af gaarden Vivelstad, fastsatte ifølge arvingernes erklæring, indtaget i skiftebrevet af 6te april 1766, thinglæst paa Alstahaug thing 25de-27de mai 1768, at der af bemeldte gaards indkomster, i hvis eiendom den end maatte være, skulde udredes aarlig 5 “rdlr. til de fattige i Rede fjerding og lige meget til trængende i Rede præstegjeld. Beløbet blev senere omskrevet til 8 spd., hvoraf der efter præstegjeldets deling i 1822 tilfalder Lure og Trænen sognes fattigkasser l spd. 4O skill. og 80 skill. . ɔ . . u . Veie. Hovedveie og.kjørbare rodelagte veie er der ikke i Rede herred. Der er nogle kjerbare veie: „ En liden stump gaardvei gaar fra Selsevik nogle hundrede meter sydover fra stationen og 70O a 800 m. nordover nærmest som markvei-. . Fra Nordgjerevaagen til Gjere er ca. 7O0 m. vei. Fra Losvik til Rede præstegaard og derfra videre til Selvaagen er 700 a 800 meter vei. Fra Sleipnessjeen til Sleipne9 er ca. 1 km. vei. Fra sjøen ved T)ong er kjerbar, men mindre god vei til Aagvatn. Længden er 2.6 km. Kjerbar gaardvei gaar fra Kisteh til Stremdalm. Længden er l.6 km. Kjørbar gaardvei er der i Melflordbo(n mellem gaardene. Længden er 700 a 800 m. . . .