Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/59

Denne siden er ikke korrekturlest


46 NoP.1)1“AN1)S ‘mT. Herredet omgives af herrederne Leka, Foldereid, Grong i Nordre Trondhjems amt og Vefsen, Veljjordcn og Vik herreder. Af Bindalen herreds samlede areal, 1498.3 km.2, er fast1 a ud 1445.2 km.2 Der er 161 øer af samlet areal 53.1 km.2 og desuden 23O skjær og boer. Øer i havet i Bindalen herred: Km.2 Øksningen ..... . 8.6 Hjartø ......... . O.5 Horsfjordø ......... 0.1 Austra ø mellem Lekafjord og Aarset- fjord .......... 35 4 Gimlingen . . . . . O.6 Me1steinen . . O.3 Gimsan . . . 0.2 Baatnesøen . . O.2 Tosbotnøen . . 0.9 Imøen . . . 4.0 Byggøen . . 0.2 Stavøen . . l.6 Bisøen . . . O.2 Hovøen . . l.6 Falsaltøen. . . i 0.3 l45 smaaøer. . . 1.4 53.1 Bindal.gZ’jorden og dens sidefjorde I0“ella, Smfiorden og Tose)ø- “ZjOl’(Z(3)‘t deler Bindalen herred. De høieste fjelde i Bindalen ligger i den nordlige og østlige del omkring Tose11fjorden samt ved grændser11e mod Gro11g og Vefsen. Den sydvestre del af herredet er i det hele lavere, dog ligger her toppene Heilhornene. Landet er stærkt opstykket ved fjordene og dybe dale. Landet sydøst for Tosenfjord og Sørfjord, mod vest begrændset af Kollbotn, har temmelig mægtige fjeld- strækninger, skilte ved 1ængere, dybe da1e. De mægtigste fjelde naar op til en høide paa 1000, indtil l1O0 n1eter. Der er mange vande og elve. Denne 1andstrækning begrændses mod nordvest paa en længde af 50 km. af Sørj)“orden, ØlZ].Ol’(Z og den lange, smale Tosenflord. Fra Sørfjorden gaar ind mod sydøst en sidefjord .4aen, og denne fortsætter mod nordøst i Osan. Fra Osan gaar op i fjeldet en større da-l, B“imlalsaaem-