Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/590

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ HERRED. 577 Rødø herred var i 1902 delt i 13 skolekredse med 475 undervisningsberettigede børn, 6“ lærere og 1 lærerinde. Ifølge skatte1igningen’ udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 282 280 kr., formiuen 668600 kr. Samlet her- redsskat for 1906 var 16324 kr., fordelt paa 6l5 skatydere. Nlelø hen-red. Melø herred (87l.4 km.2, i 1891 3101 indbyggere, i 19OO 3375 indbyggere) udgjør Melø præstegjeld. Herredet udgjør Melø“lensmands(listrikt og thinglag. Herredets navn Melø er egentlig ønavn med oprindelig form sandsynlig Mjǫlva, genitiv Mǫlu, afledet af m;jǫl, dativ mjǫlvi, mel, her vel brugt i en noget forskjellig betydning, f. eks. om sand. Melø kirke ligger paa Meløen under 66Ë 49‘ 25“ nordlig bredde og 2Ò 41‘ 26“ længde øst for Kristiania meridian. Melø herred har en længde fra ytterste skjær i vest til herredsgrændsen mod Mo i øst af omtrent 76 km. og en bredde fra Grønstabben i nord til Snetind i syd af ca. 55 km. Melø herred omgives af Gildeskaal, Beieren, Mo og Rødø her- reder. Mod vest og nord grændser Melø herred til havet. Af Melø herreds samlede areal, 871.4 l(m.2, er 780.7 km.2 fastland. I Melø herred er 610 større og mindre øer. Øer i havet: Km.9 Teksmona . . 5.2 Risøen . . O.1 Gaasvær . . 1.2 Storøen . . . O.6 Støtt, indre . . . 2.7 Svenningen . . . 1.5 Maaøen . . . 0.8 Meløen . . 22.0 Mesøen . . 8.0 Skjærpa . . . 1.6 Varkgaard . . 0.4 37 - Nordlands amt III-