Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/591

Denne siden er ikke korrekturlest


578 NORn1.ANns Amt 1(1u.ɔ 0tervær . O.2 Havnøen . O.2 Bolgen . . 2.4 Grønø. . . 2.7 Hestøen . O.3 Storøen . . . O.7 Aamnøen .... . 23.2 Æsøen ...... . 2.2 Tollevøen og Maasøen . . 0.2 0llerøe11 ..... . 0.3 Helløen, store . . . . 0.1 Bukkøen . . . . 0.3 Snyen . . . . 0.5 Vestholmen . . . 0.2 585 smaaøer . .... 13.6 Tilsammen 9O.7 Endel smaaøer i ferskvand udgjør 0.1 km.Ê Melø herred bestaar af fastland og en mængde øer, holmer og skjær. Melø herreds fastIand er ved fjordene delt i lange halvøer. Fjordenes hovedretning er fra vest til øst, og halvøernes ret- ning er ogsaa omtrent fra vest mod øst; de største høider ligger i den østre del, som i Svar-tisen naar op til en betydelig høide. De største fjorde, som gaar ind i Melø herred, er SkarsJ?jorden og Meløjjorden. Skarsfjorden deler sig i Holands.flord og Bjærang- j)”ord. Holandsfjord fortsætter i Nor(ljÌjordeu, og Meløfjorden fort- sætter mod øst i Glaamjjorden. Landet syd for Skarsfjorden med Holands- fjorden og Nordfjorden grændser mod syd til Rødø herred. Vandskjellet danner grændsen mod Rødø herred; her ligger paa ryggen paa grændsen fra vest til øst Blaasj)eld, 415 m.,“ med Mejjeld, Tep)3eld, 360 m., Storaas(m, 213 m., og saa med stigende høider mod øst Rismaalstin(l, 697 m., Troldtind, 893 m., og Flat- jffeld, 976 m. og 948 m. Herfra gaar grændsen op over Svartisen med østsydøstlig og østlig retning til Snetind, trigonometrisk punkt, 1599 m., hvilken ligger paa grændsen mod Mo herred. Paa sydsiden af Holandsfjorden gaar op imod kammen botner, skilte ved rygge; saaledes gaar op fra Reindalsviken en botn paa østsiden af den før nævnte Troldtind, og paa østsiden af denne botn ligger Reindalstinden, 889 m. Paa østsiden af denne tind gaar op mod syd Fom1dalen, og i den.ne dal ligger Fonndalsbr(een,