Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/597

Denne siden er ikke korrekturlest


584 NoBnr.ANns AMT. lændt og med lave aa-ser, den østre del helt øst til Meløsund har temmelig udprægede tinder. Fra det trigonometriske punkt Meløtind, 574 m. o. h., er udsigt til alle sider. - F jeldenes længderetning er fra vest mod øst. Fra Meløtind og østover i en længde af 2 km. gaar en smal ryg, paa hvilken der ligger et par toppe. I de lavere dele i den østlige del er der noget løvskog og krat. De øvre dele af Meløtinderne er nøgne, ligesom de bratte styrtninger. Nordvestlig for Meløtinden ligger Hes(flauget, 357 m., og Melsteinen, 124 m. høi. Nordøst for Meløtind ligger en botn med et vand 118 m. o. h.; fra Vandets sydøstre kant bøier et skar mod øst op om et lidet tjern, 231 m. o. h. I den østre del af Meløen ligger ogsaa et lidet vand, 13O m. o. h. Skilt fra Meløen ved Meløsund ligger Skjærpa, en klippeø, 2.5 km. lang og 1 km. bred. Fjeldet stiger fra alle sider jevnt op til toppen midt paa øen, 278 m. o. h. Skraaningerne har græs og mos med løvskog og krat helt til toppen. Skilt fra fastlandet ved et sund, som kaldes Eidet, ligger Mesøe11, 318 m. høi. Mod nordvest er der steilt, men skraaningerne er slakere mod øst, sydøst og sydvest. De lavere, jevnere skraa- ninger er bevoksede med græs og mos, enkelte steder er noget løv- skog og krat. Fra Gjersviken i vest til en bugt paa den østre kyst gaar et skar. Nordvest for Mesøen og skilt fra denne ved Mesø.fjord ligger Teksmona, 225 m. høi. Mod nordvest, især lige under toppen, er der brat. Foran foden af fjeldet ligger mod sydøst et fiadt og indtil O.8 km. bredt forland. Teksmona er græsklædt og mosbevokset helt til toppen og har løvskog og krat. Nord for Meløen og skilt derfra ved Gaasværjjord ligger Gaasvær, en samling af lave øer, hvor smaa aaser er skilte ved mellemliggende myrlændte strøg. Den høieste top er 34 m. o. h. Til Gaasvær hører Storøen, Meøerne, Gaasu(er, med 1 brugsnummer, og flere a-ndre. Nord for Gaasvær og skilt fra dette ved Stabb.fjorden ligger Støttvær, en gruppe lave klippeøer, med myrstrøg mellem aaserne. Nogle øer er beboede. De største øer er Indre Støtt eller Husø med Husøgavlen, 67 m. høi, Svenningen, 76 m. høi, Maasøen og Helløen, 78 m. høi. Øerne er ved Slottsundet skilt fra fastlandet ved Kunna. Vest for Meløen ligger en mængde øer: Meløvær, ()fervær, Ol8ffOkU(B’I“, Sandvær, Flatvær, Bolgeuær, Snyen og Skjæv-vær. Hele denne strækning vest for Melø er helt oversaaet med lave smaa- øer med de nævnte vær. Nordenfor disse øgrupper og skilt fra dem ved TennhoImj)ord