Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/598

Denne siden er ikke korrekturlest


ME1.ø HEBBE1). 585 ligger Tennholmvær, og nordligere skilt fra dette vær ved Grøn- jjorden ligger Græmavær. Den største ø i vaarens vest for Melø er Bolgen; dennes nordre og vestre del er høit land og det trigonometriske punkt Bolgen naar op til 339 m. o. h. Herfra skraaner fjeldet til alle kanter temmelig steilt mod nord, vest og syd, men mod øst løber det ud som en lang, smal„ jevnt affaldende ryg. Fra det trigonometriske punkt er vid udsigt over de omliggende øgrupper. Herredets bræer er tidligere omtalt (bind I, pag. 116-l28, 129, 130). - I Melø bestaar det faste fjeld dels af gneis og granit, især i fjorddistrikterne, som med sine korte dale naar op i Svartisen; øerne i Melø er dels skifer og dels granit. Men ogsaa i det høit- liggende land er der nogle steder skifer og kalksten; saaledes forsvinder smaabækkene i jorden sydøst for Naveren paa grændsen mod Beieren. I den indre del af Holandsflorden er strandlinjer, ved Hein- dabsvik paa sydsiden af fjorden 102 m. o. h., ved Braset paa nordsiden 98 m. o. h. og længere inde ved Enga 102 m. o. h. Huler er tidligere omtalt (bind I, pag. 209). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 417 og 457) De elve, hvis nedslagsdistrikter ligger i Melø, er Mar“kelve)1 Spilderelven, Storglaamuatns og Fykanvatns va“s“drag, Bjæringdals elven, elven ved Kilvik, Sundj)orddalselven, Blakkaaga og Beierelven I Melø er der 277 indsjøer: Areal af indsjøer: Heide o. h. Længde. Bredde. Km.9 M. Km. Km. Storglaamvatn. . . 26.5 509 12.0 2.5 Holmvatn . . . 2.0 536 2.2 1.2 1 vand . . . O.2 82l 1 vand ........ 0.2 700 Fykanvatn ....... 1.2 89 1.8 O.9 l vand nordøst for Nævervatn 0.9 538 Navervatn, nedre .... 1.8 440 1.9 1.5 Navervatn, øvre ..... 2.0 543 2.8 1.2 I vand vest for Navervatn, øvre 0.2 650 1 vand vest for Navervatn, øvre 0.2 787 Glaamvatu ....... 1.1 501 2.2 O.6 Selstadvatn. . . O.4 1.0 O.4 Reindalsvatn . . . . 0.3 1.8 0.3 Næverdalsvatn ..... 0.2 56 O.5 O.4 Krokvatn (paa Mesøen) . . O.1 O.6 0.2 1 vand (paa Melø) . . . 0.2 13O O.6 O.2