Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/599

Denne siden er ikke korrekturlest


586 NORDLANDS AMT. Hunde o. h. Længde. Bredde. xm.ɔ M. xm. xm. 1 vand (paa Melø) . . O.2 118 O.8 0.4 Vasdalsvatn . . . . O.2 121 O.7 0.4 Grønaasvatn . . . 1.0 97 3.0 O.5 Smaavatn ..... . O.2 1.2 O.2 Del af Aagvatn ..... O.2 l22 O.5 0.4 Skarsvatn (paa Aamnøen). . O.6 14 1.4 O.5 Spilderdalsvatn ..... l .2 81 3 .4 O . 4 Spildervatu .... . 0.5 49 1.7 O.4 Lysvatn. . . “ 4.3 35l 4.7 1.8 Stygvatn . . O.2 lO6 Markvatn ....... 2.3 25 3.4 O.8 Glaamaaga ....... O.4 l vand nordøst for Storglaam- vatn ........ O.8 664 248 smaavande ..... 3.6 Tilsammen 53.3 Herredets fjo1-de er tidligere omtalt (bind I, pag. 334). Melø herreds fastland med de dybe fjorde har en kystlinje af 116 km.s længde. Havne. I .4amnøhavn mellem vestpynten af Aamnø og Havnø er 10 m. vand; sandbund. Lunere og bedre plads er der i Jægtviken paa nordsiden af Grønø, 5 a 15 m. vand og sandbund. Mellem Svinvær og Aamnø er to fiskegrunde, nemlig Inder- grunden og Yttergrunden; 7 favne vand. I Bjærangjjorden kan overalt ankres paa 20 til 40 favne. Inderst inde snager det et par kabellængder udover. Ankerplads er der ved Bjærangfjordens munding inderst inde i Halsabugten med 8 til l2 favne vand og i ()saviken samt i Vaagsbotn og mellem .4amnø og Stor-e. Havne i værene vest for Melø er der mellem ‘Steinsøen og Ruskøen, 14 til 24 m. vand. Man kan ogsaa ankre paa vestsiden mellem Steinsøen og Græsholmerne; men her er et skjær lige i vest for Steinsøen og lige i indseilingen nordfra. Smaa fartøier har lun havn mellem Ruskøen og Brakerøen, 2 à 3 m. vand, fin sandbund, men ingen fortøiningsmidler. Brugelige havne for smaafartøier er i det Søndre Bolgevær: Mellem Bukk-Tollevee-n og Tollevøen er 3 til 5 m. vand og fin sandbund. Der er indseiling kun sydfra-. Mellem I-Ielloen og Finhelløen er 4 til 6 m. vand med fin sandbund. Den reneste indseiling er nordfra.