Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/600

Denne siden er ikke korrekturlest


.MELØ HERRED. 587 Omkring selve Bolgen er ingen egentlig havn. Blæser det op med storm, sætter fiskerne sine baade op paa land, og de listerbaade, som findes, forankres i syd for Bolgen og straks i nord for Hestøen. Ved indseiling mellem Hestøen og Gjeitøen er 2 m.s dybde og fin sandbund, men god havn er det ikke. Paa østsiden af Bolgen er det rent vand klos til slaggrnnds- grændsen. Lokaldampskibene ekspederes her lige i nord af Korsholmen. Vil man ankre ved Bolgen, bør man gaa syd om Korsholmen og nordpynten af Gjeitøen; her kan ankres paa 18 m.s dybde; der er udmærket hoIdebund, men ikke nogen havn i uveir. Inde mellem øerne syd for selve Bolgen er det kun farende for baade. Skal et fartøi passere Bolgeværet fra øst til vest, maa det gaa enten nordom Bolgen mellem Bolgen og Flatvær eller syd for Bolgen mellem Rensøen og Es:jeholmen. Baadhavne i Bolgeværet er der mellem Haoerøen-Hestøen-- Hestødræggene; her er 5 til 8 m. vand. Skilt fra Bolgeværet ved Sny-flaket ligger Snyen eller Snyværet I det nordre af været mellem Vesholmen og Verholmen er god havn med 10 til 26 m. vand med grov sandbund. Syd for Snyværet ligger Tor-kelbøen, som bestaar af 2 skjær, der er overflød ved stor flod. I Flatvær er flere ganske gode baadhavne. Havn for større fartøier i uveir er der ikke. I Støttvær er havn med sandbund mellem Svenningen og Husø. Støtts“und i Melø herred vestenfor Kunna mellem øerne Sven- ningen og Støtt er et i den almindelige kystled meget befærdet sund, der benyttes som stoppehavn for baade og fartøie1-, hoved- sagelig paa reiser til fiskerierne i Lofoten og Finmarken; da kan der ligge 50 a 60. ja endog over 100 fartøier paa engang og flere hundrede baade. Sundet mellem Støtt og Husø er en god og rummelig baadhavn. Støttsundet har god ankerbund og er vel beskyttet, men i den østre del fra ligeoverfor gaardene ladebyg- ning og østover er dybden paa det grundeste kun 6 a 7 fod ved lavvand, saa dyberegaaende fartøier kan ikke løbe igjennem ved lavvand. Paa østsiden af Hundholmen i Støttvær er ankerplads paa 1O a 15 m. vand med sandbund. J ordsmonn et i Melø herred er ler, sand, aur og myr. Fjordene har kun lidet jordsmon og er tyndt bebyggede. De større gaarde ligger paa øerne, som for en del bestaar af skifer. Her er delvis særdeles god jord, hvor der vokser godt