Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/609

Denne siden er ikke korrekturlest


596 NORDLANDS AnT. mandspla(ls. Gaarden havde i l900 84 hjemmehørende personer. 4 gaardbrugere og 8 husmænd havde tilsammen i udsæd i 1900: 7 hl. byg, 4 hl. havre og 37 hl. poteter. Husdyrhold: 6 heste, 36 kjør, 4 ungfæ, 4 kalve, 54 faa-r, 2 svin og 65 høns. Der var 6 arbeidskjærrer. Mosvold, øvre, gammelt navn Mosuǫllr eller Mosavǫllr. Første led er vel plantenavnet mosi, mose. Gaards-nr. 61 er 1 brug, af skyld 5.84 mark, og er efter brugets matrikulskyld det- største brug i Melø. Under gaarden hører husmandspladse. Paa gaarden var i 19O0 11 personer hjemmehørende. Eierens udsæd paa hovedbruget var i 1900: 2 hl. byg, l hl. havre til grønfoder. 33 ar brugt til have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 8 kjør, 1 okse, 1 ung-fæ, 2 kalve, l3 faar-, 12 svin og 6 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Mosvold, nedre, gaards-nr. 62, er 2 brug, Mosvoldbakken, af skyld 4.45 mark, og Mosvold, nedre, 2.67 mark, tilsammen af skyld 7.12 mark. Til brugs-nr. 1, .lIosvoldbakken, hører 3 husmandspladse. Gaardens folkemængde i ]900 var 31 hjemmehørende personer. Udsæd i 1900: 2 hl. byg, l hl. havre og 1i6 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, l2 kjør, 1 ungfæ, 2 kalve, 27 faar og 16 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Sørjore, ø:;re. Gaarden ligger paa et bredt, lavt forland ved en liden bæk. Tillægget Sør- maa have hensyn til Fore i Gilde- skaal, skjønt denne gaard ligger nogle mil herfra. Gaards-nr. 67 er 6 særskilt skyldsatte brug. af samlet skyld 9.78 “mark. Brugs- nr. 1, K)elderbakken, af skyld 2.14 mark, har 4 husmandspladse, brugs-nr. 2, Sørj“ore, øvre, af skyld 4.01 mark, har 5 husmands- pladse, brugs-nr. 3, Moen (Ronemoenj, af skyld 1.13 mark, har 2 husmandspla(lse, brugs-nr. 4, Søxffore, øvre, af skyld 2.14 mark, har 2 husmandspladse, brugs-nr. 5, Mid(gaar-den (Ronemoer1), af skyld 0.36 mark, og brugs-nr. 6, Skaret, af skyld 0.06 mark, har ingen pladse. Det hele gaardsnummer havde i 190O 139 hjemmehørende personer. For 8 gaardbrugere og 13 husmænd angiver 21 person- lister tilsammen udsæden i 1900: 15 hl. byg, O.25 hl. blandkorn, 7.25 hl. havre, 4.75 hl. havre til grønfoder, 58 hl. poteter og 6 kg. græsfrø. Husdyrhold: 5 heste, 43 kjør, 6 ungfæ, 4 kalve, 64 faar, 6 svin og 86 høns. Der var ti arbeidskjærrer. Sø);fore, nedre, gaards-nr. 68, er delt i 4 brug, tilsammen af skyld 6.73 mark. I 19O0 var gaardens hjemmehørende folke- mængde 32 personer. Tilsammen havde 4 gaardbrugere i udsæd i 1900: 6.50 hl. byg, 4 bl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, 16 hl. poteter og O kg. græSfrø. Husdyrhold: 2 heste, 14 kjør, 5 ungfæ, 2 kalve, 27 faar, 4 gjeter, 3 svin og 29 høns. Der var 6 ar- beidskjærrer. Sføtt, skrives almindelig Støtø. Navnet er formodentlig Støyt,