Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/614

Denne siden er korrekturlest


MELØ HERRED. 601 Jomfru Brynhilda bad sin moder om forladelse, hvis hun nogen tid i sine dage havde fortørnet hende. I Erik Rosenkrantzes gaard gik de til bords og fik mad; der var 8 retter. Fru Anna Trons, skottefruen, den skotske greve James Hepburn af Botwells første, fraskilte hustru, pyntede hende paa spansk. Det vil sige, hun fik en guldkjæde omkring panden og ovenfor et halsbaand, fuldt af ædelstene, og en perlekrands og perlefjær og en rød damaskes kjole. Den anden dag stod bryllupet. Erik Rosenkrantz til Valsø, høvedsmand paa Bergenhus, og Jørgen Daa til Utstein var brud- mænd. Fru Helvik, Erik Rosenkrantz’s hustru, og fru Kirstin Benkestok var brudkvinder. Bruden var i brun fløiels kjole og prægtig klædt med en krone og mange guldkjæder omkring hal- sen, skuldrene og om albuen, hun havde guldkjæder hængende ned mod jorden, og hendes haar var udslaget. Den tredje dag var Absalon Pederssøn i bryllupet, og han regner op alle de fornemme folk, som var tilstede, og hvorledes de sad. Der vankede vin og øl nok, og der forligtes de alle vel. Bruden havde givet admiral Erik Munk til Hjørne, Jon Benkestok, Michel Jude, Hans Bardsker en myrtekrands med guldtraad om- vreden og en guldring hængende i hver krands; med dem sad de om hovedet. Trond Benkestoks søn, Brynhildas broder, var Jon Trondssøn Benkestok til Melø. Han havde 7 sønner. Den ene, Torlof (eller Tollef) Benkestok, som boede paa Østre Fore i Melø fjerding, blev i 1622 dræbt af sin grande, Rasmus Olsen, med en stang, som hørte til en vedslæde. Hans bror, Trond Jonssøn Benkestok, døde i 1626. Man kjender ikke med sikkerhed hans broders efterslægt, men Trond Benkestoks descendenter kjendes gjennem hans dat- ter Ermegaard lige til nutiden, og Melø gaard vedblev i lange tider at tilhøre denne gren af familien. Det er denne Trond (Jonssøn) Benkestok, hvis signetring er bevaret til nutiden. Hans datter, Ermegaard Trondsdatter Benkestok, født omkring 1610, død i 1695, blev omkring 1640 gift med «en ufri mand», Jon Gundersen paa Melø. Fra dem nedstammer en endnu i Nord- land, navnlig i Melø sogn, boende talrig slægt. Schnitler skriver i l743: Paa denne ø Melø ligger hovedgaarden Melø, som fordum har været et herredsæde for den gamle adelige familie, de Benke- stokker. At disse har eiet meget gods i Salten og Helgeland fogderier og i Bergens stift, derom vidner adskillige gamle skrif- ter paa pergament, og deriblandt et skiftebrev mellem de Benke- stokker, som endnu paa samme gaard Melø gjemmes. Paa sverd- siden er den familie udgaaet; men paa kvindesiden har den