Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/617

Denne siden er ikke korrekturlest


604 NORDLANDS AMT. ()J1ugt. Kartets skrivemaade Eidbugten er formodentlig den rigtige Gaarden ligger ved Sandaabugten paa et eid, der dan- ner roden af en i fjorden langt u(lstikkende halvø. Farvandet paa den anden side af denne, mellem -Mesøen og fastlandet, kal- des efter kartet ogsaa Eidet. I3orvik. 1ste“ led kunde mulig være borg, hvori g ofte fal- der bort i sammensætningen Digermulen ligger ved Spilderdalsvatn under en fremsprin- gende høide. “ Vintervei(ɔn vil sige: et sted ved en vei, som kun er kjør- bar om vinteren. Det er den øverste gaard mod fjeldet ved Spilderdalsvatn. Tor-svik. 1ste led kan være mandsnavnet Tore (þörir), men da navnet sandsynlig er temmelig nyt, kan det ogsaa være Tor-d. Gjerset, maaske Geirssetr, af n1andsnavnet Geirr. Teksmoen. Dette navn maa være et ønavn af huukjøn, mu- lig endende paa -mund. 1ste led kan ogsaa her formodes at indeholde et navn paa det temmelig høie fjeld paa øen. Man kunde formode, at dette har hængt sammen med toks, oldnorsk þǫx, grævling, hvoraf adskillige stedsnavne er dannede. Men omlyden bliver vanskelig at forklare. Ønavnet þexm-und kan og- saa formodes at være opstaaet af þ(’.)’’lfll‘ll)2d og hører til þexla, bø(ltkerøks. Øisund, gammelt navn Øyjasuml. Navnet maa s1te til det sund, som nu kaldes Støttsundet, mellem Støtts øgruppe og for- bjerget Kunna. Gaarden ligger ved dettes søndre munding Ku)ma. Navnet tilhører vel egentlig det høie, brede fjeld, som stikker ud mod det aabne hav og kun ved en smal hals er forbundet med fastlandet. Gaardene ligger under den indre side af fjeldet. Det antages, at Kmm, som ønavn og fjeldnavn. vel egentlig betyder «et mærke» og er samme ord som 2det led i e“iIak-mm, et eiendomsmærke. R-isvik, af r:’s, ris, kratskog. Meløsund ligger ved sundet mellem Meløen og øen Skjærpa. Ballset, maaske Bollasetr, af mandsnavnet Bolli eller af et af mandsnaVnene Bal(li, Baldrekr eller Balti. O l d f u n d. Stenalder . . . . l Broncealder . . . - Ældre jernalder . . . 7 Yngre jernalder . . . . 8 Sum 16