Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/619

Denne siden er ikke korrekturlest


606 NORDLANDS AMT. bronce, smukt ornamenteret broneebeslag t-il et bælte eller.et skrin, to smaa broncebeslag, to tynde, smale broneestykker, en benkan1, stykker af et urtepotteformet lerkar, en øks, et knivblad uden tange, ildstaal og et stykke flint og et lidet benbeslag, orna- menteret. Fra yngre jernalder skal mærkes et fund fra vMeløen. Der blev fundet en spænde af bronce, hvor i midten er indfattet et rundt ravstykke, deromkring 4 liggende dyreflgurer med stærkt opstaaende hals og hoved vendt ind mod eentrum; indenfor dem 4 mindre liggende dyr med udadvendt hoved. Øinene er smaa, blaa glasstykker, fladen er irske baandslyngninger, som er for- gyldt. Desuden fandtes et par ovale spænder, naalehus af bronce, sneldehjul af sten, 4 ravperler, l glasmosaikperle, stykke af en vævske af hvalben, stor firkantet plade af hvalben og en skave- kniv af hvalben. W Ved Øisund blev i en gravhaug fundet et stort spyd, en øks, en stor hein, en paalstav eller eelt, en liden klinkhammer, en smede- tang, et sigdblad, et redskab af jern og et stykke flint. Ved SpVilderen blev fundet en oval spænde med 1O knopper og aftryk af tøi, en anden oval, enkel spænde, som er delt efter midten ved et retvinklet kors med ophøiede endestykker, der har korte, næsten dyreformede udspring til siderne. Paa korsets lange arme nær midten er lave, rudeformede knopper, mellem disse og de kortere korsarme dannes midtpartiet af en rhombe; forZirin- gerne er almindelige slyngninger. En rund irsk broncespænde med 2 udspring er forgyldt; desuden 3 vakre grønne perler og en liden ægformet brun rullesten. Ved Melø i en gravhaug af rund form staar en bautasten, 2.06 m. høi, 8O cm. bred og 22 cm. tyk. Ved sjøhusene stod tidligere en større bautasten, der blev slaaet istykker. Den sidste er vistnok den af Kraft omtalte, der skal have været 3.29 m. (5V-1 alen) høi. Andre steder nævnes tidligere tre gi-avhauge med en bautasten ved hver haug. SChnitler skriver i 1743: «Paa denne Øe (Melø) mærkes af Antiqviteter 3de opreiste 1angaWgtige, oventil spidse Steene, den Eene 3de Alen høy i en Dal imellem 2de Berge, om hvilken Steen en Hoben Kull i Jorden, og Dyre-Been ovenpaa har ligget, med adskillige Jordhauger. Efter Indbyggernes Beretning skal i gammel Tid her have været et Hedensk Offer-Sted. - Den 2den Steen af ð1Zɔ og den 3die Steen af 3ïf2 Alen sees endnu til AdmindelseS Tegn af gamle Begravelser der have været; thi man har der i Jorden fundet et Støkke af et gammelt forrustet Sværd.» Den største bautasten er efter Kraft omstyrtet nogle aar før 1835.