Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/621

Denne siden er ikke korrekturlest


608 NORDLANDS AMT. rimeligviis imod deres Villie, der have forfærdiget dem, ere blevne til Karrikaturer. Røverne have langt Skjæg, bredskygget Hat som Fiskernes, og en til Knæerne gaaende Frakke, med Bælte om Livet, korte Been, og samme Bredde ved Taillen som ved Skuldrene. Man synes næsten at have taget Russerne eller Finnerne til For- billede for disse Røvere. Altertavlen, ligeledes forestillende Kors- fæstelsen og foræret 1666, var ogsaa ynkelig slet gjort». Melø herred var tidligere anneks til Rødø præstegjeld; ved kgl. resl. af 27de september 1902 overgik Melø til eget herred og fraskiltes Rødø præstegjeld. I erstatning af fisketiendefondet faar Melø sognepræst 3O0 kr. aarlig og Melø kirke 72O kr. foruden et tillæg. Hovedveie er der ikke i Melø herred, heller ikke rode- lagte bygdeveie. Kjørbare veie er: Tvers over Meløen, fra M6ZGS.]Z36R til Skagen, er en ganske god gaardvei, men med mindre solid underbygning, 2.5 km. lang. Fra G-rene gaard til -]ægtviken fører en nogenlunde god gaard- vei, 1 km. lang. . Fra bugten nord for Tek.s“mona gaar en tarvelig gaardvei nord- over til gaardene Dalm, 3 km. lang. Fra gaarden Moen ved bugten nord for Teksmona fører en brugbar gaardvei østover ca. 2.5 km. og fortsætter derefter som ridevei og vintervei t-il gaardene Sæterenget og Marken paa nord- siden af Markvatn. Melø herred var i 1902 delti 13 skoIekredse med 557 undervisningsberettigede børn, 6 lærere og 2 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- t1ægt for 1906 4l3405 kr., formuen 93845O kr. Samlet herredsskat for 1906 20803 kr. fordelt paa 1026 skatydere.