Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/63

Denne siden er ikke korrekturlest


5O NORDLANDS AMT. der benævnes Gangstøen. Paa denne halvø ligger Mulingen, 323 m. høi, med brat styrtning mod Øifjorden. Halvøen er forbun- det med fastlandet ved et 6O0 m. bredt eid, der er vel 30 m. høit mellem Tosen og Osans bund. “ Bindalsaaen falder ud i Osans søndre del. Langs elven, ind- til ca. 8 km. fra 11dløbet, er meget dyrkbart, lerholdigt og sand- holdigt jordsmon. Bredderne er tildels lave, og her ligger flere gaarde og pladse. Dalsiderne nord for elven er sterkt gjennemskaaret af mindre dale og gjel. Øst for Osan ligger Helstadj)“eldet, 435 m., og Bang- stadjjeld, 525 m. Længere øst, op for Bindalsaaens udvidelse Floen, ligger Floj’uten, 577 m., som før var grændsepunktet mellem Nord- lands og Nordre Trondhjems amter. Flofuten er den høieste top paa en længere ryg, som mod sydøst har steilt fald mod det ca. 10 km. lange dalføre, der fra gaarden Haarstad forbi Aune- vatn gaar over mod Ur-vold ved Urvoldvatn. I denne dal, der paa det høieste er vel 150 m. o. h., ligger et par sætre, Aune- sætrene. Paa dalens østside ligger Skarstadjjeld, 547 m., og saa følger videre østover et mægtigt og høit fjeldstrøg, Gran- bostadjjeld, 1041 m., Fuglvasj)“eld, 935 m., og Glømj)eld, 913 m. I Granbostadfjeld gaar der ind dybe, vilde dale, af hvilke Bjørnaaens og Kvernelvens er de største. Mod øst falder Gran- bostadfjeld ‘steilt af mod Aabjøras dal og mod ()ksdalen, der gaar nordover fra Aabjøras dal og“ ved et trangt skar fører over i Kolsvikdalen. Granbostadfjeldet skilles ved en kort dal fra FuglvasjÍjeld, 935 m., der atter er skilt fra Glømjjeld, 913 m., ved et kort dalføre. Fuglvasfjeld og Glømfjeld har steilt fald mod det 2.7 km. lange Glømvatn (152 m. o. h.) og Glømdalen, der stiger med øst og ender i en gryde eller botn. Glømdalens vasdrag, der gjen- 11emstrømmer Glømvatn, bøier vest for dette vand mod nord og gaar gjennem det trange Urvolddal-føre ud i Urvoldvatn, som er ca. 2 km. langt, med retning i øst til vest. Det har meget Steile sider og er ved en ca. 200 m. lang strøm forbundet med ToSen. Nord for Glømdalens østre del ligger Skavasjff(»l(l, 824 m. Nord og vest for dette fjeld, mellem Kolsvikdalen i øst og Tosen, er landet gjennemskaaret af smaa(lale. Reppedalen gaar fra Urvoldvatus østre ende nordover forbi det smale Repvatn og gaarden Reppen. Mod Tosen har fjeldene bratte, utilgjængelige sider. En mærkelig botnfjord er Rephullet, som er 1 km. langt, har trangt indløb og omsluttes af en heste-