Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/64

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRE1). 51 skoformet fjeldvæg. Fjeldskraaningen paa nordsiden er brat med en høide af vel 300 m. Kolsvikdalen gaar fra Kolsvikbogen sydover mellem Kolsvik- -fjeld (869 m.) og Bogfjeld og ender mellem Grytendalsfjeld og Skavasfjeld; den er en ca. 1O km. lang, trang fjelddal, og den staar ved et smalt skar i forbindelse med ()ksdalen, som fører over til Aabjøras dalføre. Kolsvikdalen gjennemstrømmes af Bogelven. Fjeldsiderne er især paa dalens østside steile Fra Kolsvikdalens midtre del gaar Grytendalen sydøstover ind i fjeldet mellem Grytendalsj)eld i syd og Kolsvikj)eld i nord. Dalen ender mod øst i en botn. I dens bund ligger flere smaavande. Dalsiderne er steile, især paa syd- siden, indtil en høide af 3OO m. over dalbunden. Syd for Grytendal ligger Grytendalsj)eld med 2 toppe, den vestre er 997 m. og den østre 944 m. - Mod syd har Grytendalsfjeldet afheld til Ringvøtn, der gjen- nem en fossende bæk har udløb til Kalv1:atn i Bindalsaaens dalføre. P Grytendalsfjeldet er omtrent nøgent. Strækningen fra Gry- tendalen og nordover mellem Tosen og Vefsen grændse er en vild egn. Fra Tosen stiger fjordsiderne steilt til en høide af 8OO til 900, ja 1000 m. o. h. Dybe, vilde dale gaar op i fjeldet. Fra Kolsvikbogen gaar Nedre Skro1.-Odalen østover mellem Kolsvikfleld i syd og Finbaksten, 560 m., i nord. Dalen er skog- bevokset og har godt græs- og tildels slaatteland. Der har engang været en gaard. Nogle kilometer fra fjorden deler dalen sig i Om-e Skrovodalen, der ender i en botn op 1mder Søndre Kalklavtind, lO03 m., og Kvitdalen med Kvitdalstinds steile fjeldskraaning paa nordsiden. Ogsaa denne dal ender i en botn. I bunden af de to dale ligger et par vande med navn efter dalene. Fra Kuitdalstind, 997 m., gaar mod vest en smal ryg, Finli- j)eld, og mod nordvest en anden ryg. Paa nordsiden har fjeldet den vilde Kalklavedal, som fra Tosen gaar sydøstlig op mod Øvrevatn øverst i Bindalsaaen. I Kalklav-dalens nedre del, ca. 6O0 meter fra Tosen, ligger en gaard, Kalklaven, trangt mellem fjeldene. Den er nu ubeboet. Sydøstlig op for gaarden ligger en liden, rund top, Bollen, 465 m. høi. Kalklavdalen ender som en botn eller sækkedal. Nord for dalen ligger ]Oelviktind, 1078 m., og Nordre Kalklavtind, 932 m., nærmere Tosen. Fra denne sidste tind gaar vestlig ud mod To- senfjord en skarp, bra-t ryg, som fortoner sig ret mærkelig fra fjorden. Kalklavtinds nor(lvestre skraaning mod fjorden er nø- gen og benævnes Kvitneshylla; den ser ud, som den var blank- poleret.