Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/68

Denne siden er ikke korrekturlest


Bm1)Ax.EN HERRED. “55 og Harangsfleld, 786 m., paa grændsen af Vik herred. I)isse fjelde er skilt fra Olderbakken ved Myrmarkvatns dalføre Langs Harangsfjordens nordre bred og indre del er der en del bebygning. Fjeldsiderne omkring Harangsfjorden har indtil en høide af 2 à 3OO m. nogen furuskog og løvskog; i høiden er de nøgne Harangsfjeldet falder mod syd og øst steilt af mod Eidvatn og Ejeldvatn. Landet nord for F)eldvatn og Stor-vatn op imod ;S’trømman er lavt og tildels myrlændt og benævnes Vasbygden. Der er ogsaa lavere skogklædte aaser optil omkring 15O m. Her ligger endel mindre gaarde. I Vasbygden er noksaa god furuskog og gran- skog. Øst for Vasbygden stiger landet steilt op mod Strømsfleld, 748 m., paa grændsen af Velfjorden. Fjeldet er kuppelformet i høiden og har steile skraaninger sydover og østover mod Barstad- elvens da1. Elven her kommer fra Landgv-und-1:atn paa Landsæter- j3eld. Landsæterfjeld, 60O m. høit, er fladt i høiden, mod sydøst har det en omtrent 5OO m. høi, kegleformet top, skilt fra selve fjeldet ved et skar. ’ Landet paa Tosenfjordens nordside fra Landsæterfjeldet til fjordene bund er temmelig sønderrev-et med mange smaadale og gjel med steile sider; hoVedretningen som oftest fra nord til syd. Fjelde i denne egn er Snefleld med tre toppe; den østre 882 m. høi. Over den vestre top gaar grændsen mod Velfjorden. Fjeldet har steil skraaning mod nordøst ned mod Leiraavatn. Sydskraaningen er mindre steil og gjennemsat af trange gjel med smaabække. Nordre Snefjeld danner en bueformet ryg paa nordre side af Leiraavatn, den høieste top er 1006 m. Snefjeldene er som regel snedækkede øverst oppe og paa østskraaningerne. De om- kranser en stor botn, i hvilken Leiraavatn ligger. Fra Nordre Snefjeld gaar en smal ryg mod nordøst til Bjørn- stokken, 874 m. høi. Denne ryg har øvre Breivøtn i Velfjorden herred i nordvest og Bjørnstokvøtn i sydøst. Bjørnstokelvens dalføre gaar nordvestlig op fra Bjørnstokviken ved TosenS bund. Bjørnstokken ligger et par kilometer i nordøst for den vældige ryg Breivastinden, 122O m. høi, paa grændsen mellem Bindalen, Velfjorden og Vefsen. Breivastinden er sne- dækket. Lange dens østre side ligger en isbræ. Sydøst for denne tind ligger en række mindre toppe, der danner den øverste takkede brem af Godvasdalens og ‘Svartvas- dalens bratte vestskraaning, hvilken er gjennemfuret af trange gjel. Fjeldsiderne mod TOSB7ljÏjO7’(Z er overalt temmelig steile, og fjeldene er oftest nøgne Nogen skog er der langs fjorden fra Maalviken