Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/69

Denne siden er ikke korrekturlest


56 NORDLANDS AMT. til Tosbotn, omkring denne og opover Svartvasdalen et stykke ovenfor Svartvatn. Landet syd for dalen fra Harangsfjord til Lande og over til Tosenfjord er mest høit land. Fra vest gaar ind Skotnes- jjorden og Selj)ordcm, og langs disse fjorde er der en del bebyg- ning. Fjordsiderne er som regel steile, især mod Tosenfjorden er de bratte med styrtninger og flaug. Der er paa denne strækning endel fjeldvande, hvoraf SøbergsVoatn og Sag-oatn er de største; de høieste fjelde er Stor-flel(let med 3 toppe, den midterste er høiest, 808 m. Fjeldet skraaner mod nord steilt ned mod þyeldvatn og Stor- vatn; sydover mod Sagvatn og Søbergsvatn er der mindre brat. Fjeldene nord og øst for Skotnesfjord og Selfjord er lavere og ha-r, naar Botnjîjeld ved Selfjordbunden undtages, noget slakere skraaninger. De høieste toppe øst for Skotnesfjord er Løn-li1inden, 528 m., og Slaa(jjeld, 567 m. Halvøen mellem Seljord og Tosen er ogsaa høit land. I den vestre del naar S(eterne-S;fjel(l 655 m. og sydøst for Selfjordens bund .]utulþel(l 770 m. o. h. Fra Tosen gaar nogle smaa dale op i fjeldet, saaledes Store Kvan(lalen nordvestlig op mod Sæternesfjeld, Bjørnaadalen op mod Jutulvatn og Jutulfjeld. Øst for Jutulfjeld er en i høiden aaben dal, Dugj’ald(lalen. Mellem Storvatn og Tosen ligger Hongj.7eld, henimod 50O m. høit. Dette fjeld har mod nordvest en flere hundrede meter høi, steil klippevæg, paa hvilken, især paa fraStand, de skraat- liggende berglag tegner sig med forskjellige farver -- rød, violet, lysegraa. Nordvest for Hongfjeld er der lavt og myret. Nordøst for Hongfjeld og skilt fra dette ved en dal med vande og myrer ligger det lavere fjeld, Landfjeld, 369 m. Paa dettes østre side ligger grænden Lande med 6 gaarde og nogle pladse samt Tosen kapel. Fjeldene har her furuskog og løvskog indtil en høide af l5O til 300 m., men de steile fjeldsider ned mod Tosen er mange steder snaue. Over trægrændsen er fjeldene dels græsdækkede og mos- klædte, i høiden er de nøgne og urede. Omkring Søbergsvatn vokser mos, og her er godt renbeite. Øer. I Bindalen herred er der l6O øer i havet og fjordene og desuden 23O boer og skjær. Større øer er: Øksningen, 8.6 km.9, 7.5 km. lang og indtil 2 km. bred, ligger der, hvor Bindalsfjorden og Tosen mødes. I den østre del af øen naar ()ihatten en høide af 261 m. og Kjølen. 2OO m. o. h. lmelIem disse fjelde er et veldyrket, aabe11t, lidet dal-