Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/70

Denne siden er ikke korrekturlest


B1N1)AI.EN HERRE1). D 57 føre, hvor Øiengaardene - 6 i tallet - ligger. Den midtre del af øen er myrlændt. Her ligger de 3 gaarde Øksningen. Den vestre del af øen har dyrkbart jordsmon mellem aaserne, og her ligger gaardene Skaar-en, Lien og Lisjøen. Kysterne er jevne, uden større bugter. Øen er skogdækket med furuskog og løv- skog. Fra fastlandet nordenfor skilles Øksningen ved Reps2mdet, der er omtrent 500 m. bredt. IUartøen i Sørfjorden, 1.6 km. lang og O.5 km. bred, er skilt fra fastlandet ved Hjartøsundet, som paa det smaleste er 5O m. bredt. Den sydvestlige del naar en høide af 119 m. o. h. Den nordre del er bakkeland. Her ligger gaarden Hjartøen. Øen er tildels skogdækket. Imøen og 1Stavøen ligger mellem Bindalsfjorden og Selfjord- Skotnesfjord. Imøen, 3 km. lang fra nord til syd og 2 km. bred, er 4km.2 stor. Den er i den midtre del optil 128 m. høi; den har endel myr, men er ellers skogbevokset og har nogle pladse. Kysten er bugtet. Fra fastlandet i sydøst skilles øen ved Kraakszmdet, paa det smaleste er ikke stort over 3O0 m.; fra Stavøen skilles øen ved Stavøsundet, som er vel 7O0 m. bredt. . Øst for Imøen ligger den lave ø Byggøen med gaarden af samme navn. Stavøen, 2.3 km. lang og I km. bred, er i den midtre del myrlændt; i den nordre del ligger det 66 m. høie berg Stave- ovden. Paa øen ligger gaarden Stavø samt en plads. Der er tynd skog. I Selfjorden ligger endel smaaøer og skjær. - “ Hovøen i Harangsfjord, skilt fra Skotneshalvøe11 ved Hove- sundet, er 3 km. lang og 1 km. paa det bredeste. Den vestre ende benævnes Hovøklubbe)e. Øen naar 164 m. o. h. Den er skogbevokset, men ubeboet. Risøen, ved indløbet til Harangsfjord ved Gaupgavlens Syd- østre ende, er en lav, liden skogbevokset ø med l gaard; den er skilt fra Gaupgavlen ved Risøsundef, der er 2-50-30O m. bredt. I Harangsfjorden ligger ogsaa endel smaaøer og skjær.

1ustra er ved AarSetfjorden, Valen og Kjella skilt fra fast-

landet, i vest begrændses den af Lekafjorden og Roingen, som er indløbet til Bindalsfjorden. Øen strækker sig fra sydvest til nordøst, er ca. 21 km. lang; den nordøstre halvpart tilhører Bindalen herred, den øvrige del Leka herred. Øen er optil 6.5 km. bred og smalner af nordover og sydover. Øens samlede areal er 88.3 km.Z, hvoraf 32.43 km.? ligger i Bindalen herred. Kystkonturen er nogenlunde jevn; I-[orsj)“orden og den trange