Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/71

Denne siden er ikke korrekturlest


58 NORDLANDS A1uT. Hov-sj)“ordbotn gaar fra Kjella ca. 5 km. ind i landet sydvestlig mod Søndre Gutvik ved Lekafjorden. Austra er egentlig en halvø, men Aarsetkanalen mellem Valviken ogValen gjorde den til en ø. Øen deles ved den dybe forsænkning, der gaar fra Horsfjordbotn over mod Søndre Gutviken. I den nordre del ligger fjeldryggene Romskaala og Melkarfuen. Romskaalas høieste top, paa grændsen af Leka, kaldes Gut- vikflel(l og er 594 m. høi. En ryg, langs hvilken herredsgrændsen fører østover til Melkartuen, er 447 m. Romskaalas skraaninger er i den midtre del meget steile mod den botnformede dal ovenfor gaarden 0pdal. Lange kysten er forholdsvis fladt. Egnen om- kring Oltrevik, hvor Nordlands amt begynder, er nøgen med lidt krat i forsænkningerne, flade, tilrundede fjelde. Romskaala og Melkartuen er i høiden og paa de vestre skraaninger nøgne, østskraaningerne er mosdækkede og græsklædte med løvkrat og smaa-furu. Den del af Austra, der ligger paa sydsiden af Horsfjordbotn, er langs denne temmelig flad, tildels myrlændt; ellers er der fjelde, og Y§j-S’k6’)2ghflttB72 naar 5334 m. o. h. paa Leka herreds grændse. Parallelt med Aarsetfjorden og Valen gaar en ryg, der falder steilt ned mod disse fjorde. Lange kysterne er der noget dyrk- bart jordsmon. Det lave land har løvkrat og smaafuru. Lange Austras kyst mod Kjella, Horsfjordbotn og Valen er endel be- bygning, tættest omkring indløbet til Horsfjordbotn Nord for Roingen og skilt fra Kvaløen i Vik herred ved Gimlingsundet, der er 850 m. bredt, ligger Gimlingen med Gimling- holmer-ne. Gimlingen, l.3 km. lang og 0.7 km. bred, er 0.6 km.9 stor; det er en fjeldø, som naar 83 m. o. h. i den nordre del. Den er uden skog, men tildels mosgroet og græsklædt. Paa øen ligger en gaard. Gimlingholmerne er 2 i tallet og ligger O.4 km. øst for Gim- lingen. Syd for denne ligger fiskebankerne Langdjupgrunden, Halt- bakken og Indre Lasseryg. Vest for Roingen og 6.8 km. fra Austras nordpynt-, Oterneset, ligger øen Mebs-teineu, l.2 km. lang fra sydvest til nordøst og O.3 km. bred. Øen er høiest i den søndre del, 29 m. Den be- staar væsentlig af fjeld. Ved og med denne ø begynder Nord- lands amt. Ved østky-sten er en jîyrlygte. Omtrent O.9 km. øst for øen ligger en samling smaaøer, Sø):flesene, og nordvest for disse endel smaaskjær. Leden gaar mellem Melsteinen og Sørflesene og videre nord over østom Helgelandsflesa i Vik. Under krydsning kan man