Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/74

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. Km.9 Kjerstadvatn. . . O.2 Fuglvatn, nordre . . 0.3 Fuglvatn, midtre . . 0.6 Fuglvatn, søndre . . O.7 Fuglvatn, vestre . . O.2 Storvatn .......... l.1 Del af Sylstadvatn ....... O.2 Del af Saglivatn med Mjøsund og Svarvaavatn ........ 1 .1 Vand paa Sto1-fjeldet ...... O.2 Fuglstadvatn . . . . O.4 Aabjørgvatn . . . 4.4 Del af Aaen . . . 1.0 Aabjøra . . . 1.1 Aunvatn . . . O.4 Kalvvatn . . . l.5 Del af Floen. . . O.9 Fuglvatn . . . O.8 Glømvatn . . . 1.1 Urvoldvatn . . 0.5 Jutulvatn ........ . O.2 Kalvkruvatn ....... . 1 .2 Kalvvatn nord for Kalvkruvatn . . O.8 Ringvatn, vestre ..... . 1.2 Ringvatn, østre ...... . O.2 Vand nord for Televaöok . . . O.4 Vand nordvest for Televaðok . . O.3 Kalvvatn, øvre ...... . l.2 Leira avatn ..... . l .0 Bjørnstakvatn, søndre. . . O.2 Bjørnstakvatn, nordre. . . O.8 Del af Øvre Jordbruvatn . . 1.0 Fjeldvatn ...... . 2.3 Stor-vatn ...... . 3.1 Eidvatn . . . 2.0 Søbergsvatn . . l .4 Sagvatn . . . O.9 Urstjernvatn . . . O.3 Skrovodalsvatn . . O.4 Kvitdalsvatn . . . 0.3 Søbergsvatn, lille . . . O.2 Møllevatn ...... . 0.:3 Øvrevatn (Bijjejavrre) . . . 1.7 1 vand syd for Øvrevatn . . O.6