Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/75

Denne siden er ikke korrekturlest


62 NORDLANDS AMTc Km.’2 l vand øst for Øvrevatn . . l.0 Mellemvatn (Gaskajavrre) A . . O.2 Nedrevatn (Vuobjavrre) . . 0.3 Fosdalsvatn ..... . O.3 Storelven ..... . 0.4 DagSlaattvatn . . 0.2 Svartvatn . . . . O.2 Govatn .... . 0.7 Del af Strømman . . O.5 Myrmarkvatn . . . l.6 7 navnløse vand . . 1.5 682 smaavande . . . . 9.6 Tilsammen 56.2 Aabjørgvatn, Eidsvatn og Storvatn med Heldvatn er før nævnte (bind I, pag. 378 og 381). “ Større indsjøer er: 2lIyrmarkvatn, l.48 km.2 stort, 2.6 km. langt og indtil O.9 km. bredt, ligger i en botn mellem 0lderbakken og Dalfjeld, 92 m. o. l1. Dalsiderne er steile og skogklædte. Vandet er rigt paa ørret. Eidvat“n, 14 m. o. h., falder gjennem Eidsfossen ud i Harangs- fjord; det ligger indeklemt mellem Harangsfjeld og Hesemarkfjelds steile sider. Det har en bugtet kystlinje og bratte bredder; det er rigt paa ørret og laks. Ved vestre ende ligger gaarden Eidet. Længden er km. og den største bredde O.6 km. Stor-vatn og Ejel(lvam, der er sammenhængende, ligger 2O m. o. h. og er tilsammen 5.44 km.9 stort. Længden tilsammen, om- trent fra øst ti1 vest, -er 7.7 km., den største bredde i Vandets østre del er 1.8 km. I Storvatn ligger flere øer; I-[estøen, som er den største, er lav og myrlændt. Paa Fjeldvatns vestside ligger det steile Harangsfjeld syd for vandene Storfjeld med bratte skraaninger. Paa nordsiden ligger det lave, skogklædte, tildels myrlændte strøg, som kaldes Vasl1ygden. Ved Fjeldvatns nord- vestre ende ligger gaarden Fjeldet (Kvastembugt). Nord for en bugt af Storvatn ligger de to gaarde Votnan. Vandene har ørret og tildels laks. Govat)1 iVasbygden, 1.4 km. langt, indtil 0.85 km. bredt, har flade, skoglrrandsede bredder. I vandet er vakker ørret. Nogle hundrede meter nordøst for vandet ligger to gaarde Go- vaslien. Svartvatn har lave bredder og er omgivet af skog. I vandet er ørret. Sørenskogvatn har myrlændte bredder paa sydsiden og vest-