Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/76

Denne siden er ikke korrekturlest


B1N1)A1.EN HERRE1). 63 siden, mod Bjørnbænken paa østsiden er der steilt. Ca. 3OO m. fra nordenden ligger gaarden Sørenskogen. Møllevatn, syd for Storvatns østre ende, 46 m. o. h., har lave bredder. I nærheden af søndre ende ligger to gaarde Hong- barstad. I vandet er ørret. . Søbergsvatn, nordøst for Storfje1d, 80l m. o. h., 2.3 km. langt, har øde og skogløse omgivelser. Det er et yndet opholdssted for lom. Sagvatn, 2.5 km. vest for Søbergsvatn, er et øde fjeldvand, 384 m. o. h., 1.6 km. langt, O.9 km. bredt; det er omgivet af høie og bratte fjelde. Dagslaattoatn ligger i en trang fjelddal, er O.85 km. langt fra nord til syd og O.25 km. bredt. Leir-aavatn, 384 m. o. h., er i vest og nord omgivet af sne- fjelde, skraaningen i vest er især steil. Her er gode fjeldbeiter og renbeiter. Den-største længde fra nordvest til sydøst er 2 km., bredden er 0.8 km. Der er bugtet kystlinje. Bjørnstokvatn, som har en næsten trekantet form, ligger syd for Bjørnstokken; der er høie, tildels steile omgivelser. Længden er 1.3 km., bredden l.1 km., høiden over havet 373 m. Saglivatn og Svarvaavatn er sammenhængende. Grændsen mod Leka gaar langs gjennem vandene. Høiden over havet er 62 m.; kystlinjen er bugtet. Den største længde omtrent i nord til syd er 3.8 km., bredden er l km. Vandet har afløb gjennem den vel 6O0 m. lange Saglielv til Simlestrømmen. Der er ganske høie, tildels skogklædte fjeldsider. I vandet er lidt ørret. Af 1SZjøL9tadvat“n ligger den nordre tredjedel i Bindalen herred, resten i Foldereid herred; det har afløb til Folden. Vandet ligger 141 m. o. h., omgivet af bratte, tildels skogklædte fjeldsider; den samlede længde er 2.2 km., bredden henimod O.5 km. Paa Vandets vestside ligger pladsen Aarsanddalen; det er noksaa rigt paa ørret. Storvatn, 491 m. o. h., har afløb til Kollstrømmen; længden fra sydøst til nordvest er 3.2 km., den største bredde 0.7 km. Det omgives af Holandsfjeld og Storfjeld i vest og Aafjeld i øst. Vandet har endel holmer. Fuglvøtn “i det aabne dalstrøg mellem Fuglvasfjeld, Kollfjeld og Svartvasfjeld i vest og Terraakfjeld i øst er 4 i tallet; de har afløb gjennem Terraakelven til fjordarmen Aaen. Det største Fuglvatn ligger sydligst, er 2 km. langt, største bredde 0.6 km. og ligger 295 m. o. h. Bredderne er tildels myrlændte. Skraa- ningerne er skogbevoksede et stykke opover. Fuglstadvatn har afløb i Fuglstadelven til Bindalsaaen, er l.4 km. langt og O.3 km. bredt; det ligger 215 m. o. h. Bred- derne er paa østsiden flade. Her ligger tre sætre; i vandet er ørret.