Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/77

Denne siden er ikke korrekturlest


64 NORDLANDS AMT. Aabjørgvatn er 5 km. langt fra nordvest til sydøst og 1.3 km. paa det bredeste, ligger 92 m. o. h. i Bindalsvasdraget, omgivet af høie fjelde, hvis nedre del er skogklædte. Vandet er bugtet, med to lange, flade odder fra vest. Ved den østre ende ved Aabjøras udløb i vandet er der fladt, og her ligger gaarden Aabjørgen et stykke oppe ved elven. Ved nordvestre ende, nær afløbet, ligger gaarden Granbostad. Vandet er af betydning for færdselen, da omgivelserne er meget ulændte, især paa nordsiden. I vandet er ørret. Vande i Bindalsaaens vasdrag nordfra efter elvens løb er: Øvrevatn (B1Z)Zjejavrre), 545 m. o. h., 3.2 km. langt fra øst til veSt, 1.1“km. bredt, er det øverste vand i vasdraget. Det har smaa bugter og endel holmer. 1 km. sydligere ligger et vand uden særskilt navn, med bugtet strandlinje og opfyldt af holmer; det er 1.6 km. langt, l.1 km. bredt og ligger 502. m. o. h. Mellemvatn (Gaskajavrre), 0.9 km. langt, O.3 km. bredt, staar ved en kort strøm i forbindelse med de sammenhængende, smale Ne(lrevatn (Vuøllejavrre) og Øvre Kalm-atn, der tilsammen er 5 km. lange og optil 1 km. brede. Det ligger 486 m. o. h. 0mgivel- serne er øde og tildels nøgne. Ved Kalvelven Staar Øvre Kalvvatn i forbindelse med Kalv- vatn, 328 m. o. h., 2.3 km. langt og O.6 km. bredt. Skilt fra dette ved et 300 m. bredt eid, der i vestre del gjennemskjæres af elven, ligger Kalvkruvatn, 286 m. o. h., 2 km. langt og 1.1 km. bredt. “ Disse to sidste vande er omgivne af høie, tildels steile fjeld- sider, som lavt nede er bevoksede med løvskog og lidt gran. Nordfra faar Kalvvatn tilløb fra Ringvøfn, hvoraf det øverste ligger 655 m. o. h., er 1.9 km. langt og O.8 km. bredt. Vandet har en smal, lang bugt nordøstover. Det er omgivet af nøgne fjelde. Fuglvam har afløb gjennem Blindaaen til Bindalsaaen; det ligger øst for Skarstadfjeld og er 1.5 km. langt og O.6 km. bredt. Der er mange smaaholmer og øde omgivelser. Anm.-atn ved gaarden Aune har afløb gjennem .Auja til Aaen, ligger 32 m. o. h., er l km. langt fra sydvest til nordøst og O.5 km. bredt; det har flade bredder og er omgivet af skog. I vandet er smaaørret. Glømvatn, l52 m. o. h., er 2.7 km. langt og 0.5 km. bredt. Vandets nordside er temmelig flad, sydsiden har brat fjeldskraa- ning op mod Fuglvasfjeld. Omkring vandet er endel smaaskog; i vandet er stor ørret. Urvoldvatn, 2.1 km. langt, O.3 km. bredt paa det bredeste, ligger mellem steile fjeldsider. Nær Vandets østre ende ligger