Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/79

Denne siden er ikke korrekturlest


66 NORDLANDS AMT. . paa 18 m. vand. Staar vinden ind Kjella, er der lunere under vestre land paa l2 a 14 m. vand. I ‘Skjeviken paa Flagets østside er god havn for .smaafartøier paa 12 m. vand. Ved Kveinsjøen, inderst i bunden, kan man ankre paa 8 a lO m. vand. I Holmsvaagen ved Solstad er daarlig havn; den er meget grund og aaben for vestligt veir. Ved Røit?uold kan smaafartøier ligge udenfor elvemundingen tvers af det nordre nøst paa l6 m. vaud, men det er ikke god tørneplads i nordlig og østlig vind; man kan tørne mellem skjæ- rene og land tversover bugten; bunden er her temmelig af- gaaende. Af de udenfor Røitvol(l liggende skjær er kun enkelte over vandet ved høivand; ved lavvand er det et stort sammenhæn- gende tørskjær. Mellem dette og land gaar et smalt sund, der netop kan roes med færing ved lavvand. - Røitvoldtaren ligger ca. 11Z2 kabellængde nordøst for Røitvold- skjærene. Fiskerosen er god havn. I bunden er en temmelig lang ut- lere, som er tør ved lavvand. Smaafartøier ligger bedst paa nordvestsiden af vaagen; sydvesten, som falder meget tungt ned gjennem dalen, tager mindst her. Ved Skræddervik er god havn for smaafartøier, paa 16 m. vaud, opunder østre land. Ganske smaa fartøier kan gaa mel- lem Skjel.S“uikholmen og odden sydfor, men man bør helst være kjendt her. Ved .4akvik er god havn under østre land, og ligeledes i Fornesbugten, inde i bugten eller ved den lille vik paa sydsiden af bugten. Ved Kalvik kan et enkelt lidet fartøi fortøies opunder odden paa 16 m. vand. I Vikestadvaagen er der grundt vand i bunden. Fra denne og østover mod Grønholmen er kysten steil, og der er braadybt udenfor. Her er ingen havne og vanskeligt at lande. Kysten paa nordsiden af Bindalsfjorden fra Vennesund til Storviken er steil, og her er ikke havn; paa strækningen er det ofte vanskeligt at komme iland. Langs 1S‘tavøen er tildels udgrundt. Paa Imøens vestside kan et mindre fartøi tørne ved Hus- viken. Paa øens østside ligger man godt ved 1S’æterviken paa 14 a 16 m. vand. I J(Pgffvik6Il kan mindre fartøier til nød ligge; den er aaben for sydlig vind. Havn er der i Østre Terraak eller Otderviken. Paa bugten er der lang utlere, saa man maa ankre langt fra land; udenfor er